NSPH

 
 
 
 
 
 
Du befinner dig här: Hem
 
 

Nytt från NSPH

NSPH:s nya litteraturlista!

NSPH har sammanställt en ny version av Litteraturlistan. Här finns förslag på bra och pedagogisk litteratur och filmer inom de diagnosområden som är representerade inom patient-, brukar- och anhörigförbunden anslutna till NSPH.

Läs mer...

Måste psykisk ohälsa leda till fattigdom? Seminarium 9 april

NSPH vill ge en bild av ekonomins betydelse för personer med psykisk ohälsa. Hur ska de kunna leva ett liv "som alla andra"?
Projektet Pengar, vänner och psykiska problem som genomförs i Blekinge presenteras av bl a professor Alain Topor.
Medverkar gör också ett Personligt ombud, en fd socialchef, en Hjärnkollambassadör och två riksdagspolitiker – Gunilla Nordgren (M) och Kurt Kvarnström (S).
Fakta: onsdag 9 april kl 18, Katasalen i ABF-huset, Sveavägen 41. Läs mer

PRIO-information

Nu har vi skapat en egen plats på hemsidan för information om PRIO. I menyraden ovan finns en särskild PRIO-flik. NSPH vill bidra till att stödja det lokala inflytandet i PRIO-processen. Här kan man läsa om de krav som ställs på kommuner och landsting att involvera de lokala och regionala patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i PRIO-arbetet. Här finns också listor över kontaktpersoner i de regionala nätverken och information om hur man kan nå ut till de lokala föreningarna. Slutligen går vi in på vilka förutsättningar som behöver finnas för att få ett engagemang från föreningarna och om hur inflytandet kan utvecklas på längre sikt. Läs mer

NSPH om riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling

NSPH har kritiska synpunkter på Förslag till Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd.

Läs mer...

Delrapport om kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

I januari 2014 kom den första delrapporten i regeringsuppdraget riktat till flera myndigheter och samordnat av Socialstyrelsen. Prioriterade områden 2014 är samordnat stöd bland annat inom adhd, barn och unga, individuell plan, samsjuklighet och självskadebeteende samt förstärkt brukardelaktighet.

Läs mer...

Nya röster mot filmning inom vården

Två yrkesförbund avråder från tv-medverkan. Det är Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

Läs mer...

Debatt: Övergrepp att filma sjuka mot deras vilja

Uppsala Nya Tidning publicerade den 16 januari en debattartikel om TV-inspelning av människor på sjukhus. Artikeln är undertecknad av NSPH, Hjärnkoll och Handikappförbunden.

Läs mer...

 
 
 
 

Förbundens utbildningar

NSPH:s medlemsförbund har utbildningar för sina medlemmar, för anhöriga och för personal inom vård och omsorg.
Läs mer.

 
 
 
 
 
 
alt