Aktuellt just nu

Vad är NSPH och hur arbetar vi?

NSPH NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH är ett nätverk som startade 2007 och har idag 12 medlemsorganisationer.

* Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

* Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

Lättläst information >>

 

 

 

Boka kvalitetsdagarna 28-29 november

forbattring_utbildning forbattring_utbildning

Välkommen till två utbildningsdagar där vi sätter fokus på praktiskt förbättringsarbete och kvalitet i verksamheter för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Den första dagen är en introduktion där alla deltagare har samma föreläsare. Den andra dagen väljer deltagarna ett av två spår med en fördjupande inriktning.

Fokus på psykisk ohälsa i Almedalen

Anki_Almedalen Anki_Almedalen

Onsdag 1/7 Tältplats 115 på Skeppsbron
15.00 – 16.00
På vilket sätt kan ett ökat brukarinflytande förbättra psykiatrin?

Torsdag den 2/7, Högskolan lokal E30
08.30 – 09.45
Psykiatri; framgångs- eller krisbransch? (inkl. frukost)

10.30 – 11.30
Lyssna på oss – unga om vård och stödinsatser

Läs mer >>