Aktuellt just nu

Stöd för anhöriga

anhörigprojektet anhörigprojektet

Vem hjälper den som hjälper?

Inom Anhörigprojektet vill NSPH uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Och vi är många. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa.

För mer information >>

 

God Jul önskar NSPH!

Anki Sandberg, numera ordförande för NSPH, önskar God Jul med en årskrönika där hon konstaterar att det har varit ett händelserikt år, där nätverket bland annat tagit beslut om att ombilda sig till en ideell organisation. Och 2017 ser ut att bli minst lika spännande för tioårsjubilerande NSPH.

Läs mer >>