Full fart för NSPH under 2017

- nu blickar vi fram emot 2018
Läs NSPH:s ordförande Anki Sandbergs årskrönika

Lyssna på vår podcast

I podden Kafferast i kunskapsfabriken kretsar samtalen med inbjudna gäster som har olika erfarenheter av psykisk ohälsa kring hur vi tillsammans skapar en bättre psykiatri.

Slutseminarium Brukarrevisionsprojektet

Slutseminarium för Brukarrevisionsprojektet
26 februari 2018, kl. 13.00-16.00, ABF-huset Stockholm
För mer information och anmälan

Nytt om peer support

Nu är de första peer supportrarna, certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, ute och arbetar i psykiatrin och stöttar patienterna i deras återhämtning.

Inspirationsskrift

Vår inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Anhörigprojektet

Anhörigprojektet är nu avslutat men har lämnat efter sig en palett av verktyg, handböcker och konkreta förslag på förbättringar. Detta för den som vill fortsätta lyfta anhörigfrågorna och veta mer om vilken hjälp det finns att få som anhörig till personer med psykisk ohälsa.