NSPH

 
 
 
 
 
 
Du befinner dig här: Hem
 
 

Nytt från NSPH

Inspirationsdag om anhörigstöd 7 november 2014

NSPH, Nka, Socialstyrelsen och SKL inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
OBS: Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Läs mer

Suicidpreventiva-dagen

Den 10 september anordnar NASP Sucicidpreventiva-dagen som är gratis.
pdfLäs mer

PRIO på spåret i Uppsala

Se Mårten Janssons rapportering i från Uppsala.

Läs mer...

Fristående brukarråd (FBR) – Patientmedverkan i de psykiatriska kvalitetsregistren

Under våren 2014 tilldelades Registercentrum Västra Götaland medel för att fördjupa kunskapen om patientmedverkan inom de psykiatriska kvalitetsregistren. Arbetet har skett i nära samverkan med NSPH och NSPHiG. NSPHiG har på uppdrag av NSPH bemannat projektet med en brukare från NSPHiG.

Läs mer...

Ny projektledare på NSPH

Johanna Wester har en bakgrund inom rättighetsfrågor och föreläsande. Senast kommer hon från den internationella lobbyorganisationen ECPAT som arbetar mot barnsexhandel i och utanför Sverige. Där har hon varit handläggare och kommunikatör, ofta med fokus på resande förövare, och hon har ett fem år långt ansvar för organisationens volontärverksamhet bakom sig. ECPAT:s målgrupper är bl. a riksdag, regering, statliga myndigheter och utvalda delar av näringslivet.

Läs mer...

 
 
 
 

Förbundens utbildningar

NSPH:s medlemsförbund har utbildningar för sina medlemmar, för anhöriga och för personal inom vård och omsorg.
Läs mer.

 
 
 
 
 
 

logopartners ny