NSPH

 
 
 
 
 
 
Du befinner dig här: Hem
 
 

Nytt från NSPH

Partierna missar psykisk ohälsa i valrörelsen

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa.

Hjärnkolls rapport rymmer en bild av hur politiska partier visar engagemang i frågor som rör psykisk ohälsa inför det val till kommun, landsting och riksdag som kommer äga rum hösten 2014. Rapporten är en kartläggning av partiernas valplattformar och program för kommande mandatperiod.

http://www.hjarnkoll.se/valplattformar

Blekingeparaplyet 2 dec 2014

Utvecklings- och samverkansprojektet Blekingeparaplyet bjuder in till en konferens med fokus på återhämtning från psykisk ohälsa genom livsstilsförändringar.
Läs mer

Heldagskonferens om självskadebeteende och ätstörningar

SHEDO kommer att erbjuda kostnadsfria heldagskonferenser i november om självskadebeteende och ätstörningar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Läs mer...

Utredningen om en mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvård

Regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska vägleda och bereda detta ärende.

Läs mer...

Hur påverkas man som anhörig till någon som missbrukar eller som är kriminell?

FMN Storstockholm har fått möjligheten att delta i Stadsmuseets utställning “Skuggsidan - om brott, straff och trygghet i Stockholm”. FMN vill verkligen kunna nå ut, berätta och visa mer av sin viktiga verksamhet för anhöriga till missbrukare. FMN vill bjuda in dig!

Läs mer...

 
 
 
 

Förbundens utbildningar

NSPH:s medlemsförbund har utbildningar för sina medlemmar, för anhöriga och för personal inom vård och omsorg.
Läs mer.

 
 
 
 
 
 

logopartners ny