Aktuellt just nu

Stöd för anhöriga

anhörigprojektet anhörigprojektet

Vem hjälper den som hjälper?

Inom Anhörigprojektet vill NSPH uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Och vi är många. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa.

För mer information >>

 

Inspirationsseminarium

14716277_328055204220591_8964206083160461426_n 14716277_328055204220591_8964206083160461426_n

Fredagen den 25 november bjuder vi in till ett heldagsseminarium om psykisk ohälsa och hur anhörigas situation kan underlättas. Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd samt tar upp en kommande utbildning av anhörigkonsulenter. Välkommen till ett av höstens mest angelägna seminarier!

Läs mer >>