Så hanteras personuppgifter

Detta handlar så klart om den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vill du veta hur NSPH hanterar personuppgifter, läs vår policy.

Lyssna på vår podcast

I podden Kafferast i kunskapsfabriken kretsar samtalen med inbjudna gäster som har olika erfarenheter av psykisk ohälsa kring hur vi tillsammans skapar en bättre psykiatri.

Goda råd till vuxna som bryr sig

NSPH:s projekt Växa och må bra har tagit fram broschyren” Våga vara vuxen” – med goda råd från ungdomar till vuxna som vill visa att ni bryr er. Den riktas till såväl föräldrar som vuxna som möter barn i sitt arbete.

Lyssna på oss ungdomar!

Ungdomar berättar om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten.

Inspirationsskrift

Vår inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Anhörigprojektet

Anhörigprojektet är nu avslutat men har lämnat efter sig en palett av verktyg, handböcker och konkreta förslag på förbättringar. Detta för den som vill fortsätta lyfta anhörigfrågorna och veta mer om vilken hjälp det finns att få som anhörig till personer med psykisk ohälsa.