Aktuellt just nu

Vad är NSPH?

NSPH NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH är ett nätverk som startade 2007 och har idag 12 medlemsorganisationer.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

Mer information
om oss hittar du här >>

Gilla oss på Facebook >>

Kostnadsfri rådgivning

rådgivning om psykisk funktionsnedsättning rådgivning om psykisk funktionsnedsättning

Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad eller illa bemött i samhället på ett sätt som har att göra med att den har psykisk ohälsa? Kontakta då projektet Din rätt så hjälper vi dig med kunskap om hur man kan agera!

För mer information >>

 

PRIO på spåret

Marten_PRIO_PA_SPARET Marten_PRIO_PA_SPARET

På denna sida har vi samlat videobloggar som gjorts av och under Mårten Janssons alla resor från norr till söder. Här hittar du alltid den senaste bloggen och kan även se arkiverade bloggar.

Läs mer >>