Så hanteras personuppgifter

Detta handlar så klart om den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vill du veta hur NSPH hanterar personuppgifter, läs vår policy.

Lyssna på vår podcast

I podden Kafferast i kunskapsfabriken kretsar samtalen med inbjudna gäster som har olika erfarenheter av psykisk ohälsa kring hur vi tillsammans skapar en bättre psykiatri.

Utbildning och coachning att utveckla verksamheter!

Nu är det hög tid att anmäla sig till Växa och må bra:s kommande utbildning i att utveckla verksamheter tillsammans med unga elever/klienter/patienter.

Lyssna på oss ungdomar!

Ungdomar berättar om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten.

Din egenmakt - uppdaterad version

Ett studiematerial om att ta makten över sitt liv.

Studiematerialet handlar om att ta makten över sitt liv. Det vänder sig till dig som vill fundera på frågor kring att hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet. Vi på NSPH vill att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska ha större möjligheter att både påverka sitt eget liv och hur samhället fungerar.

Vad är peer support?

PEER SUPPORT innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.