Aktuellt just nu

Lyssna på vår podcast

I podden Kafferast i kunskapsfabriken möter vi människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Samtalen utgår från frågeställningen ”hur vet vi vad som är bra – hur vet vi att det blir bättre” med avseende på den svenska psykiatriska vården.

Vi träffar dem som hittat sätt att hantera sin egen sjukdom, vi samtalar med personal som utvecklar kunskap om behandlingar och insatser samt chefer och politiker som funderar på hur de förvissar sig om att det de beslutar om verkligen leder till förbättringar.

För mer information >>

 

Risk för diskriminering

Socialtjänsterna har för lite kunskap om rättigheter och behov för personer med psykisk ohälsa. Detta trots att det rör en utsatt samhällsgrupp där många känner sig dåligt bemötta. Det visar en enkät som Din Rätt gjort hos landets socialtjänster. När socialtjänstens medarbetare saknar tillräcklig kunskap och arbetsrutiner för att hantera psykisk ohälsa hos klienterna ökar risken för diskriminering.

Läs mer >>