Aktuellt just nu

Stöd för anhöriga

anhörigprojektet anhörigprojektet

Vem hjälper den som hjälper?

Inom Anhörigprojektet vill NSPH uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Och vi är många. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa.

För mer information >>

 

Inspirationsseminarium

arbetsliv konferens arbetsliv konferens

På World Mental Health Day 10/10 bjuder NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll in till ett inspirerande seminarium om psykisk ohälsa och stress i arbetslivet. En eftermiddag med fokus på fungerande lösningar på hur vi kan skapa ett rimligare arbetsliv där sjukskrivningstrenden kan brytas. Välkommen till ett av höstens mest angelägna seminarier!

Läs mer >>