Om NSPH

NSPH arbetar för att samhället utvecklas så att det bättre förebygger psykisk ohälsa och att patienter, brukare och anhöriga blir mer delaktiga i vård och stöd och har större inflytande på alla nivåer i samhället

Lyssna på vår podcast

I podden Kafferast i kunskapsfabriken kretsar samtalen med inbjudna gäster som har olika erfarenheter av psykisk ohälsa kring hur vi tillsammans skapar en bättre psykiatri.

Anmäl dig här

Varmt välkomna till den stora NSPH-konferensen Visa Vägar på ABF-huset i Stockholm den 10 maj om hur vi kan skapa en bättre och mer delaktig psykiatrisk vård och omsorg.

Nytt om peer support

Nu är de första peer supportrarna, certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, ute och arbetar i psykiatrin och stöttar patienterna i deras återhämtning.

Skriv på uppropet

Anhörigprojektets kampanj Vem hjälper syftar till att anhöriga till personer med psykisk ohälsa ska få mer stöd i en ofta utsatt och bortglöm situation. Se filmerna, dela vidare och skriv gärna på vårt upprop för ett bättre anhörigstöd!

Risk för diskriminering

En enkätundersökning som NSPH/Din Rätt gjort hos landets kommuner visar att socialtjänsternas har för lite kunskap om rättigheter och behov för personer med psykisk ohälsa. Detta trots att det rör en utsatt samhällsgrupp där många känner sig dåligt bemötta.