Aktuellt

rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega.

Vem är du? Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Nytt projekt: Den egna berättelsen

Med vårt nya projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.

Läs mer

Information om bokning och utbildning av Hjärnkollambassadörer 2016

För bokningar av ambassadörer kontakta oss på Riksförbundet Hjärnkoll. Rörande kommande utbildningar av ambassadörer så håller inte riksförbundet några utbildningar för närvarande utan vi hänvisar till de regionala föreningarna.

Fördomar i fokus under Hjärnkolls föreläsning på MR-dagarna

Se filmen där Louise Kimby, Hjärnkoll och Johanna Wester, NSPH, uppmanar till att prata om psykisk ohälsa i arbetslivet! De deltog i MR-dagarna i Malmö och diskuterade där hur vi skapar ett inkluderande arbetsliv. Seminariet filmdokumenterades – länken till detta finns i slutet av videoklippet

Läs mer

Inga fler lögner för Hasse

Under många år ljög Hasse Brontén om hur hans pappa dog. ”Cancer” svarade han när någon frågade. Att prata om pappans bipolära sjukdom och självmord var otänkbart. Nu tvekar han inte att berätta sanningen.

Läs mer

Etikcafé för sluten vård

Jobbar du i sluten psykiatrisk vård och vill starta en diskussion om etik och bemötande? Boka ett Etikcafé, se delar av filmen Sluten avdelning av Maud Nycander, och träffa ambassadörer med egen erfarenhet.

Läs mer

Många fötter i rörelse under Mental Health Run

Mental Health Run 2016 blev en toppendag med god stämning och bra uppslutning. Över 1000 personer deltog i Stockholm i loppet för att uppmärksamma psykisk ohälsa. För första gången anordnandes lokala lopp – i Malmö och Storfors. Under 2017 år lopp hoppas vi att än fler orter vill ansluta sig!

Läs mer