Aktuella nyheter från Hjärnkoll

Hösten är en händelserik period för Hjärnkoll med många spännande aktiviteter, kunskapsutbyten och möten. Vi vill gärna dela med oss av vad vi har gjort och kommer därför löpande publicera nya händelser här.


 

World Mental Health Day-Om fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

NSPH och Hjärnkoll anordnade inspirationsdagen ”Du kan göra skillnad” på World Mental Health Day. Fokus för dagen var hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa. En av föreläsarna var överläkaren i psykiatri Anders Hansen som har skrivit den omtalade boken ”Hjärnstark”.

Läs mer

Hjärnkoll på Socialpsykiatriskt forum med fokus på anhöriga

Vad innebär det att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa? Den 5-6 september deltog Hjärnkoll på Socialpsykiatriskt Forums konferens tillsammans med våra ambassadörer Tuula och Birgitta.

Temat för konferensen var det sociala nätverkets och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa. Vår ambassadör Hannah berättade om anhörigstöd vid självskadebeteende och Gunnel, en av våra andra ambassadörer, berättade om hur det är att vara förälder till ett barn med psykisk sjukdom.

Det är viktigt att hjälpa dem som hjälper!

Konferens om suicidprevention och en debattartikel

I samband med suicidpreventionsdagen den 10 september deltog riksförbundet Hjärnkoll och Hjärnkoll Västra Götaland på konferensen Suicidprevention 2017 i Göteborg. Karin som är projektledare för seniorambassadörprojektet deltog tillsammans med vår ambassadör Uno Billmark.

Hjärnkoll minglade med professioner från bland annat skolan, kriminalvård och psykiatri för att slå hål på fördomar om psykisk ohälsa och förebygga självmord.

I samband med detta skrev Hjärnkoll en debattartikel om suicidprevention. Den finns att läsa här.

 

Nätverksträff i Stockholm

I slutet av september samlades samordnare och ordföranden från Hjärnkolls regionala förbund.

Syftet med nätverksträffen var att få en samlad bild över hur Hjärnkoll fungerar regionalt och nationellt. Syftet var också att utbyta idéer och erfarenheter om utvecklingsmöjligheter när det gäller vårt arbetssätt.

Hjärnkoll har ett fantastiskt nätverk runtom i landet, och när alla förbund samverkar kan vi med enade krafter öka öppenheten om psykisk ohälsa i samhället.

Givande workshop om arbetslivskonceptet tillsammans med våra ambassadörer

I september träffades de Hjärnkollsambassadörer som har utbildat sig inom arbetslivskonceptet.

Vi hade en workshop tillsammans som syftade till att ta reda på hur vi kan utveckla och marknadsföra konceptet. Ambassadörer kom med en massa idéer om hur vi kan vidareutveckla arbetslivskonceptet. Slutsatsen var att det finns ett stort kunskapsbehov hos chefer och medarbetare i arbetslivet om hur man kan skapa ett arbetsklimat som förebygger psykisk ohälsa.

Vi är rörande överens om att vi måste våga prata om psykisk ohälsa på arbetsplatsen!