rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Träffa oss på Järvaveckan!

En blå flagga med texten "Järvaveckan" En blå flagga med texten "Järvaveckan"

Hjärnkoll medverkar med informationsbord på Järvaveckan, en mötesplats för människor, organisationer och politiker på Spånga IP utanför Stockholm 9-17 juni. Veckan är en uppladdning inför valet och många partiledare kommer att finnas på plats.

Läs mer på Järvaveckans webb

Psykisk hälsa i Almedalen

Hus, damm och gräs i Visby. Hus, damm och gräs i Visby.

Snart är det dags för den årliga Almedalsveckan, som i år är extra ”het” eftersom det är valår. Hjärnkoll finns på plats och arrangerar tre seminarier i Psykisk hälsa-huset. Välkommen!

Läs mer

Nytt material om Hjärnkoll

Bild på broschyr och flyer Bild på broschyr och flyer

Hjärnkoll har en färsk broschyr och flyer som presenterar verksamheten. Beställ dem i vår webbutik.

Läs mer

Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

Med vårt projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.

Läs mer

Jobbar du i slutenvården? Arrangera ett etikkafé!

Jobbar du i sluten psykiatrisk vård och vill starta en diskussion om etik och bemötande? Boka ett Etikcafé, se delar av filmen Sluten avdelning av Maud Nycander, och träffa ambassadörer med egen erfarenhet.

Läs mer