rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

"Genom att vara ambassadör kan jag ge hopp till andra"

Närbild på en kvinna i mössa och halsduk. Närbild på en kvinna i mössa och halsduk.

Hjärnkolls ambassadörer är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa. Läs intervjun med Maja Hedman som har varit Hjärnkollambassadör sedan 2017.

Läs mer

 

 

 

Fem minuter gör skillnad!

Det är fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det. Du kan göra skillnad. Börja med att prata om psykisk ohälsa i 5 minuter den 5 maj! Runt om i landet arrangerar Hjärnkoll-föreningar aktiviteter på stan, bland annat i Örebro, Uppsala och Skåne.

Läs mer

Etikcafé för sluten vård

Jobbar du i sluten psykiatrisk vård och vill starta en diskussion om etik och bemötande? Boka ett Etikcafé, se delar av filmen Sluten avdelning av Maud Nycander, och träffa ambassadörer med egen erfarenhet.

Läs mer

Nytt projekt: Den egna berättelsen

Med vårt nya projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.

Läs mer

Tidskrift om fysisk hälsa vid psykisk ohälsa - beställ nu!

Hjärnkoll och NSPH har tagit fram en tidskrift i syfte att uppmärksamma kopplingen mellan psykisk och fysisk hälsa. I tidskriften lyfter vi goda exempel på hur verksamheter och individer arbetar med hälsofrämjande insatser för personer med psykisk ohälsa. Tidskriften fysisk hälsa vid psykisk ohälsa kan laddas ner som pdf.

Den kan också beställas i 100-pack. För mer information och beställning maila info@nsph.se