rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Riksförbundet Hjärnkoll söker utbildningsansvarig

Vill du bli en del av vårt team?

Är du intresserad av att driva och utveckla våra utbildningar och delar du vår grundvärdering: att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter? Då kan det här vara jobbet för dig! Sök senast den 9 februari men gärna så fort som möjligt då rekrytering kan komma att ske löpande.

Annonsen hittar du här.

Tidskrift om fysisk hälsa vid psykisk ohälsa - beställ nu!

Hjärnkoll och NSPH har tagit fram en tidskrift i syfte att uppmärksamma kopplingen mellan psykisk och fysisk hälsa. I tidskriften lyfter vi goda exempel på hur verksamheter och individer arbetar med hälsofrämjande insatser för personer med psykisk ohälsa. Tidskriften fysisk hälsa vid psykisk ohälsa kan laddas ner som pdf.

Den kan också beställas i 100-pack. För mer information och beställning maila info@nsph.se

Frukostseminarium om psykisk ohälsa i arbetslivet

Hjärnkoll anordnade den 29/11 ett välbesökt frukostseminarium med fokus på psykisk ohälsa i arbetslivet. Ambassadörerna Maria Morris Nilsson och Johan Boeryd föreläste utifrån sina egna erfarenheter.

Läs mer

 

Nytt projekt: Den egna berättelsen

Med vårt nya projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.

Läs mer

Hjärnkoll deltog vid den internationella antistigma-konferensen i Köpenhamn

Den 20-21 september genomfördes en internationell konferens i Köpenhamn där temat var att övervinna stigma ur ett tankemässigt och samhälleligt perspektiv.

Läs mer

Etikcafé för sluten vård

Jobbar du i sluten psykiatrisk vård och vill starta en diskussion om etik och bemötande? Boka ett Etikcafé, se delar av filmen Sluten avdelning av Maud Nycander, och träffa ambassadörer med egen erfarenhet.

Läs mer