rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Lyssna på Morris och hennes chef på personal- och chefmässan den 22 februari

Hur får man till ett fungerande arbetsliv samtidigt som man lever med psykisk ohälsa? Vad kan arbetsgivaren göra för att hjälpa den som inget hellre vill än att arbeta och som gör det fantastiskt bra – men som ibland behöver vissa anpassningar?

Vår ambassadör Maria Morris Nilsson kommer att inta scenen den 22 februari kl 15.30 på personal – och chefmässan i Kista, Stockholm. Morris kommer att berätta om hur hon skapar ett hållbart arbetsliv. Med sig på scenen har hon sin chef som kommer lyfta fram arbetsgivarperspektivet på psykisk ohälsa. Mässan vänder sig till alla som utvecklar och leder personal. Följ länken för anmälan och mer information.

 

Tidskrift om fysisk hälsa vid psykisk ohälsa - beställ nu!

Hjärnkoll och NSPH har tagit fram en tidskrift i syfte att uppmärksamma kopplingen mellan psykisk och fysisk hälsa. I tidskriften lyfter vi goda exempel på hur verksamheter och individer arbetar med hälsofrämjande insatser för personer med psykisk ohälsa. Tidskriften fysisk hälsa vid psykisk ohälsa kan laddas ner som pdf.

Den kan också beställas i 100-pack. För mer information och beställning maila info@nsph.se

Frukostseminarium om psykisk ohälsa i arbetslivet

Hjärnkoll anordnade den 29/11 ett välbesökt frukostseminarium med fokus på psykisk ohälsa i arbetslivet. Ambassadörerna Maria Morris Nilsson och Johan Boeryd föreläste utifrån sina egna erfarenheter.

Läs mer

 

Nytt projekt: Den egna berättelsen

Med vårt nya projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.

Läs mer

Hjärnkoll deltog vid den internationella antistigma-konferensen i Köpenhamn

Den 20-21 september genomfördes en internationell konferens i Köpenhamn där temat var att övervinna stigma ur ett tankemässigt och samhälleligt perspektiv.

Läs mer

Etikcafé för sluten vård

Jobbar du i sluten psykiatrisk vård och vill starta en diskussion om etik och bemötande? Boka ett Etikcafé, se delar av filmen Sluten avdelning av Maud Nycander, och träffa ambassadörer med egen erfarenhet.

Läs mer