rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Inbjudan till frukostseminarier om psykisk ohälsa inom tre områden-äldre, migration och arbetsliv

Hjärnkoll anordnar en frukostseminarieserie som fokuserar på tre viktiga områden. På seminarierna får du träffa ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa inom det aktuella temat. Först ut är temat äldre med psykisk ohälsa.

Läs mer

 

Hjärnkoll deltog vid den internationella antistigma-konferensen i Köpenhamn

Den 20-21 september genomfördes en internationell konferens i Köpenhamn där temat var att övervinna stigma ur ett tankemässigt och samhälleligt perspektiv.

Läs mer

 

Välkommen till en inspirationsdag med tema fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

 

Den 10 oktober anordnar NSPH, Hjärnkoll och Akademiskt Primärvårdscentrum (SLL) en inspirationskonferens om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa.

 

Läs mer

 

 

Nytt projekt: Den egna berättelsen

Med vårt nya projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.

Läs mer

Etikcafé för sluten vård

Jobbar du i sluten psykiatrisk vård och vill starta en diskussion om etik och bemötande? Boka ett Etikcafé, se delar av filmen Sluten avdelning av Maud Nycander, och träffa ambassadörer med egen erfarenhet.

Läs mer