hjarnkoll_stor

NYHET – Öppenhet förändrar attityder
Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot människor med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Läs mer

Hjärnkoll
psykiska olikheter – lika rättigheter

Lika rätt till utbildning, vård, arbete och sociala sammanhang är inte en självklarhet om du har erfarenhet av psykisk ohälsa. Därför arbetar Riksförbundet Hjärnkoll för att öka öppenheten kring psykisk hälsa och ohälsa, tillsammans med 350 särskilt utbildade ambassadörer.

 Tillfällig hemsida. Välkommen till vår nya sida i mitten av april!

Varför behövs Hjärnkoll?

Hjärnkoll billd

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det leder också till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar med att söka hjälp. Konsekvensen av det är att vi blir sjukare i Sverige. Många förlorar sina jobb, vänner och familj helt i onödan.

Nu är det dags att bryta tystnaden och förändra attityderna till psykisk hälsa och ohälsa.

350 ambassadörer

Hjärnkoll bild2

Hjärnkoll arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. Till vår hjälp har vi 350 engagerade och kunniga ambassadörer i olika åldrar, med olika erfarenheter och från olika delar av landet. Utifrån sina egna erfarenheter berättar de om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media.

Genom att boka en ambassadör får du bland annat kunskap och redskap att hantera psykisk ohälsa på din arbetsplats, skapa ett öppnare samtalsklimat och minska antalet sjukskrivningar.

Du kan göra skillnad!

Film

Du behöver inte vara expert för att göra skillnad i andra människors liv. Här berättar våra ambassadörer om hur omgivningen på olika sätt ställt upp för dem när det varit svårt. De har blivit hjälpta av familj och vänner men också av människor de aldrig tidigare mött.
Se alla filmerna här >>

Fem år med Hjärnkoll

Fem år med Hjärnkoll- Bok

 

 

 

 

 

Boken om kampanjen Hjärnkoll ger en unik inblick i arbetet med att förändra attityderna till psykisk ohälsa i Sverige. Låt dig inspireras av berättelserna och få verktyg att arbeta vidare med.
Beställ här >> 

Boka en ambassadör

Ambasadörer

Vill du få kunskap och verktyg för att hantera psykiska olikheter på arbetsplatsen, i vården eller i medierapporteringen? Boka en ambassadör! Hjärnkolls ambassadörer berättar utifrån egna erfarenheter om psykisk hälsa och ohälsa, och startar intressanta diskussioner som kan förändra negativa attityder. Boka här >>

 Musikvideo från Hjärnkoll

Musikvideo Hjärnkoll

Hjärnkoll har gjort en musikvideo som heter – Ambassadör
som är skriven av Mårten Jansson. Se videon här >>

 

Utställningen – En annan tid

En annan tid

Hur vi ser på varandra, och oss själva, påverkas av samhällets människosyn. Människor med psykisk ohälsa har genom historien bemötts på olika sätt och vårdats med varierande framgång. Avsikten har oftast varit att hjälpa. Utställningen ”En annan tid” vill inspirera, vidga perspektiven och sprida kunskap om psykiatrisk heldygnsvård igår, idag och imorgon. Läs mer >>