Aktuellt

Psykisk ohälsa är mycket vanligt, ändå blir många diskriminerade. Att öka öppenheten och kunskapen är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Vårt mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter. Vill du vara med? Du kan göra skillnad genom att våga prata om psykisk ohälsa!

Vem är du? Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Inga fler lögner för Hasse Brontén

puff-1 puff-1

Under många år ljög Hasse Brontén om hur hans pappa dog. ”Cancer” svarade han när någon frågade. Att prata om pappans bipolära sjukdom och hans självmord var otänkbart, till och med i familjen. Idag står han gärna på scenen och berättar om en pappa som var väldigt speciell, och mycket älskad.

Läs mer

5 min psykisk ohälsa 5 maj!

puff-2 puff-2

Prata med dina arbetskamrater eller vänner. Dela med er av tankar, tips, bilder eller filmer på Facebook, Twitter och Instagram.

Läs mer

Öppenhet förändrar attityder

puff-3 puff-3

Ökad öppenhet om psykisk ohälsa ger resultat. Avståndstagandet till människor med psykisk ohälsa har minskat och beteenden har förbättrats. Det visar Hjärnkolls senaste befolkningsstudie.

Läs mer

Fem år av Hjärnkoll

puff-4 puff-4

Läs boken och se filmen som berättar historien om hur kampanjen Hjärnkoll har bidragit till ökad kunskap och förändrade attityder till psykisk ohälsa i Sverige. Nu fortsätter Riksförbundet Hjärnkoll arbetet och till vår hjälp har vi över 300 ambassadörer i olika åldrar i hela landet. Flera av ambassadörerna möter du i boken och filmen.

Läs mer