rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Kunskap behövs om äldres psykiska hälsa

Äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område. Hur vi förbättrar den var ämnet för ett av Hjärnkolls seminarier i Almedalen.

Läs mer

Seminarier om psykisk hälsa på webben

Hus, damm och gräs i Visby. Hus, damm och gräs i Visby.

Almedalsveckan är slut för den här gången. Hjärnkoll fanns på plats i Psykisk Hälsa Huset där en lång rad intressanta seminarier ägde rum. Allt spelades in och finns att se i efterhand på Psykisk Hälsa Husets webb.

Se seminarierna

Nytt material om Hjärnkoll

Bild på broschyr och flyer Bild på broschyr och flyer

Hjärnkoll har en färsk broschyr och flyer som presenterar verksamheten. Beställ dem i vår webbutik.

Läs mer

Psykisk ohälsa och migration

Med vårt projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.
Läs mer

Visst går det!

Det är rubriken för en inspirationsdag 10 oktober 2018 om vägar till bättre psykisk hälsa bland barn och unga. Dagen vänder sig till alla som möter unga i sitt yrke, eller på annat sätt har nytta av nya kunskaper. Mer information finns på NSPH:s webbplats.

Läs mer