Hjärnkoll på utbildningen

En allt större andel av befolkningen har eller kommer att ha erfarenhet av psykisk ohälsa. Det påverkar utbildningsanordnare i relation till studerande och det påverkar utbildningsanordnare av vård- och omsorgsutbildningar.

Ett inkluderande utbildningsliv som stärker den psykiska hälsan är bra för alla – den enskilda som kan utbilda sig och gå ut i arbetslivet och anordnaren som bidra till en bättre hälsa för sina anställda.

Specialistkunskap

Med en ambassadör från Hjärnkoll kan du få den specialistkompetens som det innebär att själv ha erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig. Hjärnkollsambassadörerna är ofta anlitade av olika utbildningsanordnare, högskolor- och universitet, YH-utbildningar och gymnasieutbildningar. Exempel på beställare: Karolinska institutet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och polisutbildningen i Umeå.

Levande bok

I vård- och omsorgsutbildningar finns kravet på en personcentrerad vårdutbildning. Hjärnkolls ambassadörer kan ge detta ett konkret innehåll och även vara en ”levande bok” för det område som de studerande för tillfället har fokus på. Det handlar inte bara om utbildningar som är direkt inriktade mot psykiatrin utan även arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socionomer, jurister, personalvetare, distriktssköterskor, kriminalvården och många fler.

Boka ambassadörer här!