Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration

Sedan april 2017 driver Riksförbundet Hjärnkoll arvsfondsprojektet Den egna berättelsen. Med projektet vill vi öka både kunskapen om psykisk ohälsa och förståelsen för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan. I centrum står våra ambassadörers egna erfarenheter och berättelser.

Aktuellt i projektet

Den egna berättelsen på Mänskliga rättighetsdagarna i november

Den 10 november anordnar vi ett miniseminarium på Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping. Besök oss gärna om du är plats! Miniseminarierna är gratis att besöka.

På vårt seminarium möter ni vår ambassadör Jihad. Genom sin berättelse ger han publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan – och hur utbrett stigmat kring psykisk ohälsa är. Det i sin tur är ett viktigt led i arbetet mot att minska diskriminering av personer med psykisk ohälsa – oavsett var i världen vi kommer ifrån. I programmet hittar du mer information.

Ambassadörer utbildas i september

I september utbildar vi en första omgång ambassadörer i projektet. Utbildningen håller vi tillsammans med Studieförbundet Senus. Kanske är du intresserad av att boka en ambassadör? Eller kanske vill du själv bli ambassadör?