Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration

Sedan april 2017 driver Riksförbundet Hjärnkoll arvsfondsprojektet Den egna berättelsen. Med projektet vill vi öka både kunskapen om psykisk ohälsa och förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för projektet står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter.


Aktuellt

Seminarium i Göteborg

Den 12 januari bjuder vi in till ett kostnadsfritt seminarium i Göteborg. Här möter ni Hjärnkollambassadören Jihad Eshmawi och professorn Henry Ascher. Utifrån varsitt perspektiv beskriver de hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan och hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos hela befolkningen.

Seminariet är ett samarbete mellan Hjärnkoll, Hjärnkoll VG, Angereds närsjukhus och arvfondsprojektet Att komma till sin rätt – egenmaktsbaserad psykiatri. Välkommen!

Läs inbjudan

 

Frukostseminarium i Stockholm

Mandana föreläste på frukostseminarium

På vårt frukosseminarium den 17 november skildrade vår ambassadör Mandana bland annat hur det kan vara att möta vården i ett nytt land.

Seminariet var uppskattat och vi planerar att ordna fler seminarier runt om i landet. Håll utkik på vår webbplats!
 

Läs om Mandana

Temadag om suicidprevention

Imad medverkade vid temadag

Vår ambassadör Imad medverkade den 14 november vid en temadag anordnad av Uppdrag psykisk hälsa (SKL). Dagen fokuserade på suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration.

Läs om Imad

Den egna berättelsen på MR-dagarna

Hjärnkollambassadören Jihad föreläste på MR-dagarna

På vårt seminarium den 9 november under Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping föreläste vår ambassadör Jihad. Genom sin berättelse gav han publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan.

Läs om Jihad