Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration

Med den egna berättelsen som metod vill vi öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration.


Aktuellt

Webbinarium den 22 mars om psykisk ohälsa och etablering

Vi vet att psykisk ohälsa kan försvåra etableringen, men hur kan vi tillsammans förbättra möjligheterna till en god etablering för personer med psykisk ohälsa? Den 22 mars anordnar vi tillsammans med Uppdrag psykisk (SKL) hälsa utifrån denna frågeställning.

Bland talarna finns bland andra våra ambassadörer och våra samverkanspartner Transkulturell centrum och Järvapsykiatrin.
 

Läs inbjudan

 

Den egna berättelsen på Tillsammansveckan i mars

Den 5–21 mars uppmärksammas psykisk hälsa i Västmanland genom föreläsningar i varje kommun. Syftet är att tillsammans nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk hälsa. Våra ambassadörer föreläser flera gånger och föreläsningarna hålls på svenska, somaliska och arabiska.

Tillsammansveckan anordnas av Studieförbundet vuxenskolans arvsfondsprojekt Tillsammans för psykisk hälsa.

Läs programmet

 

Seminarium i Göteborg

Ambassadören Jihad Eshmawi och professorn Henry Ascher

Under vårt seminarium den 12 januari beskrev Hjärnkollambassadören Jihad Eshmawi och professorn Henry Ascher utifrån varsitt perspektiv hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan.

På plats fanns också P4 Göteborg, som intervjuade både Henry och Jihad.

Lyssna på intervjun

 

Frukostseminarium i Stockholm

Mandana föreläste på frukostseminarium

På vårt frukosseminarium den 17 november skildrade vår ambassadör Mandana bland annat hur det kan vara att möta vården i ett nytt land.

Seminariet var uppskattat och vi planerar att ordna fler seminarier runt om i landet. Håll utkik på vår webbplats!
 

Läs om Mandana

Temadag om suicidprevention

Imad medverkade vid temadag

Vår ambassadör Imad medverkade den 14 november vid en temadag anordnad av Uppdrag psykisk hälsa (SKL). Dagen fokuserade på suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration.

Läs om Imad

Den egna berättelsen på MR-dagarna

Hjärnkollambassadören Jihad föreläste på MR-dagarna

På vårt seminarium den 9 november under Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping föreläste vår ambassadör Jihad. Genom sin berättelse gav han publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan.

Läs om Jihad