Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration

Sedan april 2017 driver Riksförbundet Hjärnkoll arvsfondsprojektet Den egna berättelsen. Med projektet vill vi öka både kunskapen om psykisk ohälsa och förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för projektet står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter.


Aktuellt

Möt Fatima och Mandana den 17 november

Hjärnkollambassadören Fatima

Många faktorer påverkar vårt mående. Det vet Hjärnkollambassadörerna Fatima och Mandana. Genom sina berättelser skildrar de bland annat hur det kan vara att möta vården i ett nytt land och vad som så småningom fick dem att må bättre. Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium!

Läs mer

Temadag om suicidprevention och migration den 14 november

Imad medverkar vid temadag

Vår ambassadör Imad medverkar vid en temadag anordnad av Uppdrag psykisk hälsa (SKL). Dagen fokuserar på suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration.
 

Läs mer

Lyssna på Jihad på MR-dagarna den 9 november

Hjärnkollambassadören Jihad

På vårt seminarium den 9 november under Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping möter ni vår ambassadör Jihad. Genom sin berättelse ger han publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan. Seminariet hålls på svenska kl. 12 och på arabiska kl. 15.30 samma dag.

Läs mer