”Det är inte alltid så lätt för den som nyligen flyttat till Sverige att få tag på rätt information”

Fatima har märkt att psykisk ohälsa är väldigt vanligt, men att många är rädda för att prata om det.

I rollen som ambassadör vill Fatima visa att det är okej att berätta att man lider av psykisk ohälsa. Hon vill också bryta fördomar och stigmat kopplat till psykisk sjukdom.

Det är inte alltid så lätt för den som nyligen flyttat till Sverige att få tag på rätt information. Fatima vill därför hjälpa andra genom att berätta om vart man kan vända sig om man mår dåligt. Hon vill även visa vad sjukvården kan hjälpa till med och främja en dialog mellan sjukvården och vårdtagarna.

Fatimas önskan och budskap är att psykisk ohälsa ska betraktas på samma sätt som fysisk sjukdom – och att psykisk sjukdom ska bli lika accepterat som t.ex. diabetes.