”Man kan ha vissa svårigheter, men också viktiga erfarenheter”

I dag vet Jihad mycket om hur PTSD fungerar och vilka uttryck det kan ta. Men så har det inte alltid varit.

Som ambassadör delar Jihad med sig av sin kunskap om PTSD utifrån sina egna erfarenheter.

– Att drabbas av PTSD var för mig mycket svårt. Trots att jag har studerat mycket kände jag inte till det. Jag visste inte vad det var eller att det går att bli frisk, säger Jihad.

Han hoppas att alla som lider av PTSD ska förstå vad det är och vad det innebär – att det är en naturlig reaktion efter svåra situationer och naturligt att behandla. Han menar också att det kan hjälpa andra att höra honom berätta om sina erfarenheter.

– När jag själv träffar andra människor med PTSD känner jag att det är vanligt och inte konstigt. Man kan ha vissa svårigheter, men också viktiga erfarenheter, menar Jihad.