”Jag vill minska utsattheten för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och migration”

Bild på Mandana som sitter på en brygga

Blivande ambassadören Mandana

 På fem minuter bestämde sig Mandana för att bli Hjärnkollambassadör.

Genom sitt uppdrag som ambassadör vill Mandana minska utsattheten i samhället för personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och migration.

Som ny i Sverige upplevde Mandana att hon fick för lite information från vårdpersonalen. Hon visste inte riktigt vad läkaren gjorde för bedömningar och hon fick inte heller reda på vilka biverkningar medicinerna kunde ge.

Som ambassadör vill Mandana vända sig till vårdpersonal och myndigheter såväl som till personer med liknande erfarenheter. Oavsett sammanhang vill Mandana minska stigmat kopplat till psykisk ohälsa – det ska inte vara någon skillnad mellan fysisk och psykisk sjukdom.