Du kan göra skillnad!

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Trots att det är så vanligt finns många diskriminerande attityder som leder till att människor stängs ute från bland annat sociala sammanhang och arbetsplatser.

Vi kan alla göra något för att förändra denna utveckling. Hjärnkoll jobbar bland annat för öppnare samtal där vi kan lära av varandra istället för att agera efter antaganden och föreställningar.

Här är några tips:

Var en bra vän

Starta samtal på jobbet