Välkommen till frukostseminarium om psykisk ohälsa hos äldre

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi uppmärksammar upplevelser av psykisk ohälsa bland äldre och diskuterar hur vi kan bli bättre på att bemöta äldre med psykisk ohälsa.

Hör Hillevi Brändt och Henrik Söder berätta sin historia och vad de ser som viktiga faktorer när det gäller att förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa. Två starka livsberättelser om schizofreni och bipolär sjukdom, felmedicinering, missgrepp inom vården och 40 år av sorg. Men också om hopp, återhämtning och glädjen över att få ett barn trots en allvarlig sjukdom. Hur de med perspektiv på livet ser hur den egna erfarenheten kan vara en förändrande kraft i samhället. Och att alla kan återhämta sig, oavsett ålder.

Hillevi och Henrik är två av Hjärnkolls seniorambassadörer som utifrån egna erfarenheter av psykisk ohälsa arbetar för att sprida kunskap om hur man ska kunna bemöta äldre på ett sätt som främjar deras psykiska hälsa. Seniorambassadörernas personliga berättelser river barriärer mellan våra föreställningar och hur det faktiskt är.

 Vid seminariet medverkar även Susanne Rolfner Suvanto, tidigare regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Tid och plats: Onsdag 4 oktober, kl 8:15-9:15.

Kaffe och smörgås serveras från kl 7:45.

Lokal: Scandic Klara. Slöjdgatan 7 i Stockholm.

Anmälan: via denna länk.

För mer information: karin.forsberg@hjarnkoll.se eller 08-120 488 18.