Nu blir det ännu lättare att nå Hjärnkoll

På vår nya Linkedinsida vill vi gärna bjuda in till dialog. Sedan tidigare har många av Hjärnkolls ambassadörer egna Linkedinprofiler men nu finns en gemensam sida för Hjärnkoll. Här diskuterar vi aktuella teman och du får gärna komma med inlägg och tips.

Vårt första tema är Hjärnkolls arbetslivskoncept och vi vänder oss speciellt till ledare, chefsgrupper, HR-personal, företagshälsovård och skyddsombud.

Semestern närmar sig men sommar är inte ledighet för alla. För många arbetsgrupper är sommaren en intensiv period. Och kanske behöver du som chef med personalansvar konkret stöd hur du kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Det kan naturligtvis vara både i förebyggande syfte och när det uppstått.

Handledning för chefer

Du kan beställa handledningen ”Så gör du som chef”. Den vänder sig till chefer i privat och offentlig sektor.

Handledningen tar upp flera frågor:

  • Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt?
  • Hur motverkas negativ stress?
  • Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande?

Kontakta någon av våra regionala föreningar för att boka en ambassadör.