Lyssna på barnen och ungdomarna

Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn och unga med ADHD, autism, tvångssyndrom (OCD) och andra psykiatriska diagnoser.

Det visar intervjustudien Lyssna på oss ungdomar som Hjärnkoll och NSPH, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år.

Alla intervjuade har framtidsplaner och drömyrken. Sportjournalist, kläddesigner, ingenjör, bilmekaniker, stridspilot och arbete inom psykiatrin är några av dem. Men många undrar samtidigt hur de ska göra för att nå dit. De vill ha mer vägledning och råd om framkomliga vägar från vuxna omkring dem.

Några röster ur Lyssna på oss ungdomar:

”Jag är ganska missnöjd med BUP för deras enda lösning verkar vara mediciner. Jag ville få reda på vad som fanns för hjälp i övrigt förutom mediciner mot ADD, men istället hade de förslag på ytterligare någon medicin. Sedan får man vänta så länge på tider.”

”Det är jobbigt att byta socialsekreterare hela tiden. Det är tufft att öppna upp sig om man vet att personen ska sluta om två månader. Efteråt känns det som om man har gjort bort sig.”

”Om lärarna har kunskap om olika funktionsnedsättningar kan de vara mer förstående och ha lättare för att hjälpa eleverna istället för att bara bli arga. Men det räcker inte med att läsa en handbok, utan man måste förstå på djupet! Lärarna borde få gå en utbildning om olika svårigheter.”

Ladda ner hela intervjustudien här

Skaffa kunskap

Vill du möta unga som experter på sin egen verklighet, och ta vara på deras vilja att påverka och deras egna tankar om hur stödet från samhället kan bli bättre? Skaffa mer kunskap och öppna dörren för delaktighet! Boka en av våra unga ambassadörer eller varför inte en teaterföreställningen Nu blev det knas med Ung utan pung!

Boka en ambassadör!

Genom Hjärnkolls unga ambassadörer får du och dina kollegor få mer kunskap om hur ni kan bemöta barn och unga med psykisk ohälsa. De har färska erfarenheter av skolan, BUP och socialtjänsten. Ambassadörerna föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och delar med sig av sina insikter i vilka insatser som fungerar bäst.

Du kan boka en eller flera ambassadörer för en kortare föreläsning eller för en halv- eller heldagsutbildning. Vill du träffa en ambassadör med en särskild diagnos kan vi ordna det.

Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, hör av dig till: info@hjarnkoll.se, 08-120 488 46, 08-120 488 54.

Boka ambassadör här

Boka en egen teater!

I föreställningen Nu blev det knas! blandas komiska situationer och tragiska missförstånd på ett drastiskt och underhållande sätt. Med utgångspunkt i begreppet inkludering tas publiken med på en resa in i en värld där uttryck som ”det kan du hoppa upp och sätta dig på” faktiskt betyder att man ska hoppa upp och sätta sig på något.

Den turnerande teatergruppen Ung utan pung producerar föreställningen Nu blev det knas! i samarbete med Hjärnkoll. Målgruppen för föreställningen är unga i åldrarna 13-20 och alla vuxna som möter och arbetar med unga.

Inför hösten 2015 tar vi fram en lärarhandledning med diskussionsfrågor som du kommer att kunna ladda ner här.

Boka en egen föreställning på www.ungutanpung.se eller ring 08-99 71 24.