Hjärnkoll – från en kampanj till ett riksförbund

Hjärnkoll är ett riksförbund. Vår vision är alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH. Sedan 2015 är vi ett riksförbund. Vårt arbete leds av en styrelse. Riksförbundet har också ett kansli

Runt om i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.