Psykisk ohälsa känner ingen ålder – Hjärnkoll har nu färdigutbildade seniorambassadörer

I slutet av augusti höll Hjärnkoll i en fortbildning för ett tjugotal seniora ambassadörer, som fortsättningsvis kommer kunna arbeta för lyfta erfarenheter av psykisk ohälsa ur ett äldreperspektiv. Målet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre.

Det är idag känt att det är vanligare med depression efter 65 års ålder men att det samtidigt är ovanligt med psykologisk behandling, och få äldre personer får den omsorg och vård som de behöver. Hillevi Brändt, ambassadör sedan 2010, deltog i fortbildningen och hoppas att de utbildade seniorambassadörerna nu ska få komma ut i samhället och föreläsa för att så frön.
– Oavsett i vilken ålder man befinner sig så finns okunskapen om de här problemen. Vi behövs för att med egen erfarenhet kunna förklara, säger Hillevi.

Seniorambassadörerna riktar sig bland annat till PRO och andra pensionärsorganisationer, socialtjänst och äldreomsorg samt andra professioner som möter äldre i sitt arbete.

Läs mer om våra seniorambassadörer HÄR. Sprid informationen vidare till regionala kontakter som kan vara intresserade av att boka en seniorambassadör!