Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration

Runt om i Sverige pågår viktiga arbeten för att förbättra stödet till personer som invandrat eller flytt hit och som har psykisk ohälsa. Men den teoretiska och praktiska kunskapen behöver kompletteras med de egna erfarenheterna. Därför driver Riksförbundet Hjärnkoll projektet ”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”.

Genom projektet vill vi

  • bryta fördomarna kring psykisk ohälsa
  • minska risken för stigmatisering
  • förbättra integrationen.

Ambassadörer som utbildar utifrån egna erfarenheter

Projektet bygger på att personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och migration utbildar och föreläser utifrån sina erfarenheter. De personerna kallar vi ambassadörer.

Under det första projektåret fokuserar vi på att hitta och samtala med ambassadörer med erfarenhet av migration. I projektet samverkar vi med bland annat Järvapsykiatrin och Sensus studieförbund.

För frågor om projektet, kontakta projektledaren elin.sundeman@hjarnkoll.se.

Arvsfondens logotyp