Konferens och utbildning

Konferens & Utbildning

Här samlar vi olika arrangemang som NSPH arrangerar årligen. Det kan handla om såväl helt egna konferenser, som aktiviteter eller utbildningar i samverkan med partners och samarbetsorganisationer.

Det kan vara allt från inspirationsdagar, till kunskapsseminarier eller renodlade konferenser. Gemensamt för alla är att de på något sätt är relaterade till olika områden eller projekt som ingår i NSPH:s verksamhetsområde.

För mer detaljer, titta gärna in på våra aktuella konferenser eller utbildningar.

Konferenser

5-6 september, partner i Socialpsykiatriskt forums konferens – Avslutad
ABF-huset, Stockholm
Socialpsykiatriskt forums bjuder in till en kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa.
För mer information och program: Socialpsykiatriskt forums konferens program 5-6 sept

10 oktober, World Mental Health – Avslutad
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
Du kan göra skillnad
– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa
För mer information och program: WMHD 10 oktober

20 oktober 2017, Inspirationsdag om anhörigstöd
Scandic Alvik, Bromma
Inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
För mer information och program Program inspirationsdag anhörigstöd 2017-10-20

Anmäl dig här

Visa Vägar till ökat inflytande 2017 – Avslutad
Dokumentation från konferenser hittar du under Dokumentation

Just nu har vi inga aktuella konferenser

Utbildningar

Just nu har vi inga aktuella utbildningar