Dokumentation konferenser

Dokumentation: Visa Vägar till ökat inflytande 2017

Tid: 10 maj 2017 kl. 9.00 – 16.16
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Målgrupp: Till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.
Program Visa Vägar 2017

Presentationer

Initiativ för en bättre psykiatri – Minskat tvång inom barn- och ungdomspsykiatrin
Andrea Larsson och Louise Aronsson, utredningssekreterare, Regeringskansliet
Initiativ för en bättre psykiatri_Visa vägar, Larsson & Aronsson

Trygg och effektiv utskrivning – samverkan vid utskrivning från slutenvården
Mikael Malm, handläggare psykiatrifrågor, SKL
Samverkan vid utskrivning_Visa vägar maj 2017 b_Mikael Malm

Hur motverkar vi diskriminering på grund av psykisk ohälsa?
Johanna Wester och Nicole Wolpher, projektet Din Rätt, Ulrika Fritz, Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige, YPOS
Din Rätt_Visa Vägar Din Rätt 2016_7

Hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända
Elin Sundeman, projektledare för projektet ”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”, Hjärnkoll
Den egna berättelsen_Elin_Sundeman
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL
Visa vägar 10 maj IMW

Kontakt
info@nsph.se
08-120 488 40