NSPH i Almedalen

Vi finns på plats i Psykisk Hälsa-huset på Kinbergs plats 8 i Visby

Se länkad karta

NSPH Program Almedalen 2017 (pdf)

Följ uppdateringar i evenemanget på
www.psykiskhalsahuset.nu
www.facebook.com/psykiskhalsahuset

Vi berättar löpande i sociala medier om våra aktiviteter under Almedalsveckan
Facebook.com/NSPH.se
På Twitter heter vi @NSPHSverige

NSPH:s Program i Almedalen

Onsdagen den 5 juli kl. 14.30-15.30
Hur uppnår vi ett samhälle utan diskriminering av personer med psykisk ohälsa?

Torsdagen den 6 juli kl. 09.00-10.00
Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

Torsdagen den 6 juli kl. 10.30-11.30
Peer support inger hopp och bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa – en ny yrkesroll i Sverige

Torsdag den 6 juli kl. 13.15 – 14.15
Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

Torsdagen den 6 juli kl. 16.00-17.00
Hur stoppar vi den skenande psykiska ohälsan – är anhöriga svaret?

NSPH samarbetar även Riksförbundet (H)järnkoll
Torsdagen den 6 juli kl. 12.00-13.00
Enklare förtäring serveras
Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?

 

Almedalens officiella program www.almedalsveckan.info