Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, Nka, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till ett heldagsseminarium den 25 november om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Välkommen till ett av höstens mest angelägna seminarier!

Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd och med senaste nytt om utbildning av kommunala anhörigkonsulenter. Målgruppen för dagen är personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och berörda brukarorganisationer. Medverkar gör bland andra Susanne Rolfner Suvanto från Regeringskansliet.

Program:

09.30 – 10.00      Kaffe och registrering

10.00 – 10.05       Välkommen
Anki Sandberg, nationell samordnare, NSPH

10.05 – 10.45       Anhörigprojektet – goda exempel och utbildning för anhörigkonsulenter
Ingrid Lindholm och Jenny Lindström, från NSPH:s Anhörigprojekt

10.50 – 11.00       Bensträckare

11.00 – 11.45       Om äldre, vårdkvalitet och anhörigstöd
Susanne Rolfner Suvanto, regeringskansliet

11.45 – 12.45     Lunch

12.45 – 14.15       Verktyg och metoder för anhörigstöd
Lennart Magnusson, NKA, presenterar kompetenscentrets insatser
Jenny Kindgren, Riksförbundet Attention, ger praktiska exempel på arbetssätt från olika kommuner och landsting

14.15 – 14.45       Kaffe

14.45 – 15.45       Anhörigstöd; när, hur, var?
Panelsamtal mellan Martina Takter, närståendekoordinator, Katarina Leander, anhörigkonsulent, Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan, Conny Allaskog, NSPH, Lennart Magnusson, Nka och Mikael Malm, SKL.
Samtalsledare: Marit Eskel Grönberg, SKL