World Mental Health Day 10/10 2018

En inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga

VISST GÅR DET!

Att många unga mår psykiskt dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare? Vilket stöd vill de själva ha?

Välkommen till en inspirationsdag i samarbete med barn och unga där vi diskuterar vägar till förbättrad psykisk hälsa. Det blir en dag av tankeväckande föreläsningar och samtal med fokus på ny kunskap och konkreta lösningar. Bland de medverkande
finns såväl inspiratörer från skolans och vårdens värld samt politiker och beslutsfattare.
Ungdomar medverkar under hela dagen för att ge sina perspektiv.

Dagen arrangeras av Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa, NSPH och Riksförbundet
Hjärnkoll.

Den vänder sig till alla som möter barn och unga i sin profession (som skolan, socialtjänsten,
vårdcentraler och BUP) eller på annat sätt har nytta av kunskapen (som frivilligorganisationer,
politiker, idrotts- och föräldraföreningar).

Medverkande:

KERSTIN EVELIUS regeringens psykiatrisamordnare
ING-MARIE WIESELGREN projektchef, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa
EMMA FAGERSTRAND Barnrättskonsulterna
AMBASSADÖRER från Riksförbundet Hjärnkoll
VÄXA OCH MÅ BRA-projektet (NSPH)
SAMT representanter från Frisk&Fri, Shedo och Attention
Fler medverkande tillkommer.