Spring för psykisk hälsa!

8 oktober är det dags för Mental Health Run, 5 km runt Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Nytt för i år är att det finns möjlighet att arrangera egna lokala Mental Health Run-lopp runt om i landet. Läs mer om det på www.mentalhealthrun.se

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla, majoriteten av alla människor berörs själva eller som närstående. Vi vet också att människor med psykisk ohälsa får sämre vård, diskrimineras och, i onödan, dör betydligt tidigare än andra människor. Det går att ändra på! Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje.

I Mental Health Run ska alla kunna delta. I detta lopp möts vi alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana. Vi är inte vinstdrivande utan vårt eventuella överskott går till organisationer/projekt som verkar för att förbättra den psykiska hälsan.

Vi vill leva i en värld där alla har rätt till god hälsa, där ingen behöver känna skuld för sig själv och sin sjukdom. Du kan med loppet skapa en plats där du har rätt att vara den du är och där allas berättelser är lika viktiga. Tack för varje steg du tar.

Anmäl dig idagwww.mentalhealthrun.se och sprid gärna vidare! Precis som förra året finns det flera olika grupper och anmälningsavgifter för att alla ska ha möjlighet att vara med.

Följ oss på Facebook, få de senaste nyheterna och se filmen från förra årets lopp! https://www.facebook.com/mentalhealthrun/?fref=ts

Arrangörer:

STP ST-läkare i Psykiatri – En nationell förening för ST-läkare i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin. Läs mer på www.stpsykiatri.se

SPF – Svenska Psykiatriska Föreningen. En nationell förening för specialistläkare i psykiatri. Läs mer på www.svenskpsykiatri.se

Psykiatrifonden – Psykiatrifonden är en nationell, ideell skattebefriad fond som samlar in medel till forskning inom hela det psykiatriska fältet. Läs mer på www.psykiatrifonden.se

Suicide Zero – En ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige genom att påverka politiker och allmänheten. Läs mer på www.suicidezero.se

Hjärnkoll – Riksförbundet Hjärnkoll har över 350 ambassadörer och arbetar för ökad öppenhet om psykisk ohälsa och minskad diskriminering. Läs mer på www.hjarnkoll.se

Mind – Mind är en ideell förening som erbjuder medmänskligt stöd (Självmordslinjen, Äldretelefonen, Föräldratelefonen), sprider kunskap om psykisk ohälsa och bildar opinion. Läs mer på www.mind.se

A New Dialogue – A New Dialogue är en reklambyrå som jobbar multidisciplinärt. AN D har arbetat ideellt med Mental Health Run sedan 2015 för att bidra med expertkunskap kring loppets grafiska formgivning och webbsida. Läs mer på www.anewdialogue.se

Mental Health Run anordnas i samarbete med Spårvägens FK.

Vill du ordna ett större eller mindre Mental Health Run på din ort den 8 oktober 2016?

www.mentalhealthrun.se kan du anmäla intresse och få ett startkit som innehåller:

  • Mental Health Run logga
  • Bilder till er Facebooksida vid behov
  • Manifestet
  • Mental Health Run 10 ledord
  • Exempel på sponsormail
  • Facebookgruppen “Anordna MHR i Sverige”. Här kan deltagare ge varandra tips och råd om att arrangera lopp på orter runt om i Sverige.
  • Inför loppet skickar vi en pin att ge vid målgång. (Antal baserat på hur många som anmält sig via eran Facebooksida om ni anordnar ett mindre lopp.)