Om NSPH

NSPH – en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk som startade 2007 och har i dag tolv medlemsorganisationer. Här kan du läsa om hur NSPH arbetar övergripande.

Vad är NSPH?

– Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

– Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

– Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

– NSPH har tio ordinarie medlemmar och två associerade medlemmar.

Så här arbetar vi!

– Nätverket samlas fyra gånger varje år. Däremellan sammanträder arbetsgrupperna som fördjupar sig i olika frågor.

– Verksamheten leds av ett arbetsutskott och har ett kansli sköter det administrativa arbetet.

– NSPH arbetar för att öka inflytandet för de grupper vi representerar. NSPH har tagit fram flera egna utbildningsmaterial. Dessa och ytterligare några skrifter kan beställas i webbutiken.

Våra digitala kanaler

Vill du veta mer om vår närvaro i olika digitala? Klicka på rubrikerna här nedan!

Informationsfolder

Nyhetsbrev 

Sociala medier

Film om NSPH

Dokumentärfilm från konferensen Visa vägar