Infomaterial

Informationsmaterial

NSPH är ett nätverk av tolv medlemsorganisationer, var och en med sin egen verksamhet och identitet. När vi talar för hela nätverket är det viktigt att vi syns på ett tydligt sätt med en klar NSPH-identitet. Det underlättar för oss att nå ut med vårt budskap och få politiker och andra beslutsfattare att lyssna på oss.

Vi har här samlat material som kan underlätta arbetet för alla som ska informera om NSPH och kommunicera utåt i NSPH:s namn.

Materiallista

Affischer som kan printas ut och sättas upp vid presentationer

Böcker, pdf:er och ljudfiler

Vi har en gemensam webbutik tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll. Här kan du beställa böcker, ladda ner pdf:er och ljudfiler. Gå till webbutiken