RFHL

RFHL- Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

RFHL är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende. Vi menar att staten inte tar sitt ansvar i beroendefrågorna. Man faller undan för de enkla lösningarna, sätter narkomaner i fängelse och struntar i de läkemedelsberoende.

Samhället tar inte sitt ansvar för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Istället väljer man att satsa stora pengar på att kontrollera bort dessa problem. Resultatet är fängelser fulla av fångar men tömda på meningsfullt innehåll.

RFHL Stockholm
Lagerlöfsgatan 8
112 60 Stockholm
08-54 55 60 60
info@rfhl.se
Förbundsordförande: Inger Forsgren inger.forsgren@rfhl.se

Läs mer om RFHL-Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling