Anhörigprojektet

Hur mår anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Med Anhörigprojektet vill vi uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan ställa stora krav i vardagen. Känslor som vanmakt, oro, kaos, skuld, ilska är vanligt förekommande. Forskning visar att många anhöriga drar ett stort lass och själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.
I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. De flesta av oss har en vän, mamma, farfar, partner, granne eller ett barn som mår psykiskt dåligt och kan som anhörig behöva stöd för egen del.

Anhörigprojektet jobbar för att uppmärksamma och förbättra anhörigas situation, oavsett vilken typ av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, kommuner, landsting, media och samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Anhörigprojektet belyser dessa frågor genom att
• arbeta för att samhällets och omgivningens stöd bättre ska kunna möta upp behoven för anhöriga
• uppmärksamma och sprida goda exempel av anhörigstöd
• skapa arenor för samverkan
• sprida kunskap och lärdomar från forskning och samarbetspartners för att utveckla metoder för framtiden.rgb_liten_anhörigprojektet

Anhörigprojektet är ett treårigt projekt som startade i oktober 2014, finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av NSPH tillsammans med Schizofreniförbundet.

 

Aktuellt

Anhörigprojektet i Almedalen

Den 3-6 juli kommer Anhörigprojektet vara på plats i Almedalen. Vi kommer att röra oss omkring på området så tveka inte att hugga tag i oss för att inleda ett samtal om anhörigas situation och hur anhörigstödet kan utvecklas. Håll utkik efter oss i våra vita och gröna Anhörigprojektet-tröjor. Vi ses där!          Projekttröjor

Panelsamtal om anhöriga

Den 19 mars arrangerade Anhörigprojektet ett panelsamtal på Kulturhuset Stadsteatern efter pjäsen ”April i Anhörigsverige”. Samtalet kretsade kring frågor om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Läs mer om samtalet här: Mycket kvar att kämpa med i Anhörigsverige

IMG_1320

Medverkande i panelen var: Susanne Rolfner Suvanto, Anki Sandberg, Åsa Moberg, Åsa Konradsson Geuken och Anders Dahlenborg.

Mer info

Följ vårt löpande arbete genom vår blogg på Arvsfondens hemsida:
http://www.arvsfonden.se/projekt/anhorigprojektet

Följ oss på Facebook!
https://www.facebook.com/anhorigprojektet/

Ladda ned vårt faktablad: Faktablad Anhörigprojektet

Läs vår enkätundersökning, där 1393 personer har fått svara på frågor om sin situation som anhöriga: ”Vem hjälper dem som hjälper?”