Brukarrevisionsprojektet

Brukarrevisionsprojektet är inne på sitt sista år och arbetar intensivt för att resultatet och metoden ska förankras i organisationen. Våra lokala föreningar är viktiga aktörer och skulle kunna utföra egna brukarrevisioner.

Projektet erbjuder våra föreningar en kostnadsfri miniföreläsning om brukarstyrd brukarrevision fram till december 2017, dock är föreläsningarna begränsade till max 20 föreningar: vi kommer att prioriterar föreningar som bjuder in företrädare från landstinget, andra föreningar och eller kommunen för att sprida information om brukarstyrd brukarrevision.

Är ni intresserade kontakta projektledare Isabella Canow på tel. 08 120 08 062
eller på email: isabella.canow@rsmh.se

 

 

Brukarrevisionsprojektets slutseminarium

26 februari 2018 kl. 13.00 – 16.00, ABF, Stockholm

För mer information och anmälan

RSMH söker brukarrevisionssamordnare för kommande brukarrevisioner

Mer information och anmälan

Brukarstyrd brukarrevision av socialpsykiatrins boende i Eskilstuna kommun 2017.

Utförd av Brukarrevisionsprojektet RSMH/NSPH.

Läs mer i rapporten (pdf) 

Extrajobb som Brukarrevisor?

Nu söker vi dig som vill vara med och förbättra den psykiatriska vården!
Vi letar intresserade i Karlstad med omnejd.

För att anmäla ditt intresse eller få veta mer:
Tova Sjödin / Teamledare Värmland.
tova.sjodin@rsmh.se

Jobbannons brukarrevisioner (pdf)

Tidigare genomförda Brukarrevisioner

Brukarrevisionsrapport avseende Boendestöd Forshaga kommun 2017

Rapport  avseende brukarrevision genomförd på Mellanvården i Lund.
Eller lyssna på inslaget i P4 Malmöhus.

Rapport avseende brukarrevision på gruppbostaden Nya Utsikten i Kristinehamns kommun.

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Lunds kommun på verksamheten Stödhuset Kobjer.

Rapport avseende brukarrevision genomförd på boendestödet i Burlövs kommun.

Den 15 januari 2015 startade Brukarrevisionsprojektet som är ett treårigt Arvsfondsprojekt. Projektet ägs av NSPH och förvaltas av RSMH som ansvarar för genomförandet och redovisningen.

Syftet med projektet är att utveckla en metod och en lättfinansierad hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter i hela landet.

Målet är att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

Folder om Brukarrevision (pdf)

Läs mer om projektet i vårt faktablad (pdf)

Beställ en brukarrevision (pdf)

 

 

Hänt

Brukarrevisionsprojektet har genomfört en brukarrevision och en uppföljning av en tidigare brukarrevision i Stockholms län. Under 2016 kommer brukarrevisionsprojektet att experimentera med mobila team. Som en början har två brukarrevisorer i Karlstad och två brukarrevisorer i Stockholm fått i uppdrag att gemensamt genomföra en brukarrevision på en verksamhet i Stockholm. Det blir ett samarbete mellan brukarrevisorer i Stockholms län och Värmlands län. Vi i projektet ser fram emot resultatet!

Här är en bild på glada brukarrevisorer i samarbetet mellan Karlstad och Stockholm samt teamledaren i Stockholm.

Brukarrevision