Brukarrevisionsprojektet

Den 15 januari 2015 startade Brukarrevisionsprojektet som är ett treårigt Arvsfondsprojekt. Projektet ägs av NSPH och förvaltas av RSMH som ansvarar för genomförandet och redovisningen.

Syftet med projektet är att utveckla en metod och en lättfinansierad hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter i hela landet.

Målet är att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

Folder om Brukarrevision (pdf)

Läs mer om projektet i vårt faktablad (pdf)

Beställ en brukarrevision (pdf)

Nu håller vi våra spridningsseminarier om projektet.

Ta del av vad vi åstadkommit hittills inom Brukarrevisionsprojektet.
Spridningsseminarierna arrangeras i Karlstad 15 november, Malmö 17 november och i Stockholm 2 december.

Brukarrevision genomförd på Mellanvården i Lund.
Läs rapporten här. Eller lyssna på inslaget i P4 Malmöhus.

Rapport från första brukarrevisionen i Värmland klar. Läs den här.

 

Annons_Brukarrevision

På gång

Seminarium i samarbete med RSMH-Kalstasola i Karlstad, torsdag den 17 november kl. 13.30-16.30. För mer info och anmälan: Inbjudan sem 17 nov

Aktuella länkar

RSMHbloggen 

Blogg om Brukarrevisionen

Många deltagare på seminarium om brukarrevision 

Hänt

Brukarrevisionsprojektet har genomfört en brukarrevision och en uppföljning av en tidigare brukarrevision i Stockholms län. Under 2016 kommer brukarrevisionsprojektet att experimentera med mobila team. Som en början har två brukarrevisorer i Karlstad och två brukarrevisorer i Stockholm fått i uppdrag att gemensamt genomföra en brukarrevision på en verksamhet i Stockholm. Det blir ett samarbete mellan brukarrevisorer i Stockholms län och Värmlands län. Vi i projektet ser fram emot resultatet!

Här är en bild på glada brukarrevisorer i samarbetet mellan Karlstad och Stockholm samt teamledaren i Stockholm.

Brukarrevision