Inom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig Egenerfaren Resurs, ska NSPH vara med och utveckla och etablera förutsättningarna för professionella kamratstödjare – en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång. NSPH ska under 2016-2018 ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt utbilda de första peer supportrarna i landet.  Utbildningsinsatsen sker i samarbete med fyra pilotlän – Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten – där de nyblivna peer supportrarna sedan anställs inom överenskommen verksamhet inom vården eller socialpsykiatrin. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med PEER Support är etablera peer support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll i Sverige samt öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med peer support.

Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter.

Tillsammans med forskningscentret CEPI i Lund har en referensgrupp för uppföljning och kvalitetssäkring etablerats, som ska studera resultatet av utbildningen och de påföljande peer support-verksamheterna.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om PEER Support – som brukare, vårdgivare, beslutsfattare eller socialpolitiskt engagerad!

Aktuellt:

Den 25 maj arrangerade NSPH ett välbesökt seminarium om peer support på ABF-huset i Stockholm. Huvudtalare på seminariet var professor Julie Repper från universitetet i Nottingham – en av världens mest framstående forskare inom peer support och återhämtning från psykisk ohälsa. Mer information och dokumentation från seminariet finns här:
http://www.nsph.se/konferenser/seminarium-om-peer-support

Julie Repper

Kontakt:

Projektledare: Kjell Broström
kjell.brostrom@nsph.se samt 08-120 488 41

Kommunikatör: Martin Falkman
martin.falkman@nsph.se
 samt 08-120 488 40

Regionsamordnare: Sonny Wåhlstedt
sonny@nspig.se samt 070-459 91 15

Utbildningsansvarig: Filippa Gagnér Jenneteg
filippa@nsphig.se samt 070-344 63 39

 

 Läs mer: