diskriminering pga psykisk funktionsnedsättning

Projektet Din Rätt

Har du erfarenhet av att ha blivit diskriminerad? Vet du i så fall vart du kan vända dig för att få hjälp? Johanna Wester och Nicole Wolpher i Din Rätt arbetar med att uppmärksamma och stoppa diskriminering mot personer på grund av deras psykiska ohälsa.

Vi vill sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, ge tips till personer som upplever sig ha blivit diskriminerade och ge råd om vart du kan vända dig för att få stöd, information eller upprättelse. Vi som driver projektet brinner för att diskriminering ska upphöra och det är främst för patienter, klienter och anhöriga vi finns till.

Mörkertalet kring diskriminering kopplat till psykisk ohälsa kan antas vara stort. Tillräcklig forskning saknas, men upplevelsen av negativ särbehandling hos vår målgrupp är tydlig. Till vår kostnadsfria rådgivning har det exempelvis redan efter ett och ett halvt år vänt sig så många som 350 personer som har frågor om upplevda orättvisor. Använd dig gärna av den rådgivningen själv, om du har liknande erfarenheter, och dela gärna med dig av din historia anonymt till oss.

Vi gör ingenting med någon av historierna utan att i så fall först föra en dialog med den som skickat in den. Att vi samlar in erfarenheter av orättvisa är för att vi ska få ett underlag till hur vi kan arbeta som effektivast när vi försöker skapa förändringar. Hjälp oss gärna – vi behöver dig för att se hur problemet ser ut. Du kan också följa våra uppdateringar på projektets Facebooksida här!

Projektet löper över tre år, fram till juli 2017, och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

 

Få gratis rådgivning

NICOLE WOLPHER | Foto: Jill Jarnsäter

Har du frågor om diskriminering?

Vi vet att många som lever med psykisk ohälsa upplever att de blir orättvist behandlade. Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad på grund av sin psykiska ohälsa eller funktionsnedsättning? Har du frågor om diskriminering inom arbetslivet, vården eller andra samhällsområden?


Gratis rådgivning om diskriminering och psykisk ohälsaKontakta NSPH:s rådgivning!

076-555 51 99 Telefontid: Måndagar och onsdagar 13-15, tisdagar och torsdagar 10-12

 • Rådgivningen är kostnadsfri
 • Du kan kontakta oss via e-post, webb, post eller telefon
 • Vi kan tyvärr inte företräda enskilda personer vid en rättslig process

Du kan också ställa din fråga i webbformat här!

 

Dela med dig av din historia anonymt här

Din historia bidrar till ökad kunskap om hur vanligt det är med diskriminering kopplat till psykisk ohälsa. Vi misstänker att mörkertalet är stort och vill därför utöka vår kunskapsbank med exempel på historier av upplevd diskriminering. Vi behandlar din information med största sekretess, och ger den aldrig vidare till någon utan använder den bara för att själva bli klokare vad gäller vilken intressepolitik vi behöver bedriva. Dessutom skapar vi en chans för andra som blivit orättvist behandlade att se hur det har sett ut för andra, och för makthavare att se att fallen är många.

Berätta din historia här!

Läs personliga erfarenheter av diskriminering

Här samlar vi de historier som har kommit in till oss genom ”Dela med dig av din historia”. Här kan du se vilka erfarenheter andra har gjort. Detta är början till vår kunskapsbank om diskriminering kopplat till psykisk ohälsa.

Läs mer

Studie- och faktamaterial

För dig som vill gå med i, eller själv starta, en studiecirkel kring diskriminering p.g.a psykisk ohälsa har vi materialet för nedladdning här i vår webbutik.

Beställ våra rosa reklamkort för rådgivningen eller vår inspirationsskrift om diskriminering genom att maila oss här!

Läs någon av våra tio artiklar om diskriminering av personer med psykisk ohälsa, skrivna av juristen Annika Jyrwall Åkerberg.

Diskriminering pga psykisk ohälsa

Fotografi: Sveriges ambassad i Etiopien

JOHANNA WESTER | Sveriges ambassad i Etiopien

Läs vår blogg om arbetet mot diskriminering!

Projektledaren Johanna Wester bloggar om den intressepolitik som Din Rätt bedriver. I detta ryms möten med diskriminerade, påtryckningar gentemot makthavare och många exempel på hur bemötandet av personer med psykisk funktionsnedsättning kan se ut. Läs om de upptäckterna här! Du kan också höra en intervju om antidiskriminering med Johanna Wester i P4 här. Vi har också en blogg hos Arvsfonden som du gärna får besöka.

LOGGA_DR2

Efter att ha hört många vittnesmål om upplevd diskriminering i samhället, från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan psykisk ohälsa, sökte NSPH pengar av Allmänna Arvsfonden för att försöka förbättra läget för patienter, brukare och anhöriga. I augusti 2014 satte projektet till vår glädje igång och nu samlar vi in kunskap kring hur den här sortens orättvisor kan uppstå – och upphöra.

 

Det här är vi!

Läs gärna mer i faktabladet om projektet Din Rätt.

Vill du veta mer om vad vi brukar ha med i våra utbildningar? Läs eller använd statistik, tips och fakta från vår PowerPoint om diskriminering här!

Kontakta oss

Johanna Wester
Projektledare Projektet Din Rätt
E-post: johanna.wester@nsph.se

Nicole Wolpher
Socionom Projektet Din Rätt
E-post: nicole.wolpher@nsph.se

Telefon
Växel 08-120 488 00
Direkt till NSPH-kansliet 08-120 488 40

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Tjurhornsgränd 6, 5 tr.
121 63 Johanneshov

Statistik om diskriminering

 • Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i den fysiska vården. Detsamma i psykiatrin.
 • Fyra av tio har valt att inte berätta om det på sin arbetsplats.
 • Ungefär hälften har senaste två åren låtit bli att söka somliga jobb.
 • Var fjärde känt sig diskriminerad när det gällt att få ett arbete.
 • Var fjärde har upplevt orättvisor i relation till att behålla ett arbete.

Källa: Riksförbundet Hjärnkoll

 • De personer med psykisk ohälsa som har arbete tjänar i snitt mindre än hälften av vad genomsnittsbefolkningen tjänar.
 • Personer med allvarlig psykisk ohälsa har i snitt 15-20 års kortare livslängd än andra.
 • Kostnaderna för den psykiska ohälsan uppskattas till över 70 miljarder om året i Sverige.
 • En av fem som jobbar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar.

Källa punkt 1: Hjärnkoll, källa punkt 2: SCB, källa punkt 3-5: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)