Anmälan till tematräff om diskriminering, Stockholm, vår 2015

Antidiskrimineringsprojektet Din Rätt samlar till tre tematräffar om diskriminering i Stockholm i mars 2015.