Dela med dig av din erfarenhet

Om du berättar om din erfarenhet av upplevd diskriminering (av dig eller någon annan) på grund av psykisk ohälsa bidrar du till ökad kunskap om hur vanligt det är. Vi misstänker att mörkertalet är stort. Därför är det värdefullt för oss att få så många upplevelser som möjligt till vår kunskapsbank.

Här i formuläret kan du berätta din historia. Ingen kommer kunna se dina kontaktuppgifter. Vi kommer också göra den anonym (så att inga andras namn nämns eller kan identifieras) innan vi publicerar den här. Skriv ner vad som hände dig och skicka in din berättelse till projektet!

Historier om diskriminering

  • Vi kommer inte publicera ditt namn, och du behöver inte ange det om du inte vill.
  • Vi kommer inte publicera din mailadress, och du behöver inte ange den om du inte vill.