Läs mer om projektet Din Rätt

Projektet har flera olika delar, bland annat utbildningar, faktainsamling, rådgivning och framtagandet av material som ska visa hur diskriminering pga psykisk ohälsa kan se ut.

Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt, nationellt projekt för att minska diskriminering p.g.a. psykisk ohälsa i Sverige. Projektet ”Din Rätt” är finansierat av Allmänna Arvsfonden och vill utrusta patienter, brukare, anhöriga och berörda yrkesprofessionella med sätt för att hantera upplevd diskriminering. Projektet arbetar för att öka kunskapen om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, hur man vet när man själv eller någon annan har diskriminerats och vart man kan vända sig då. Bland annat håller vi flera utbildningsdagar och dialogseminarier.

Vår uppgift är att utbilda i diskrimineringslagstiftning och Johanna Wester föreläser hos RFSrättigheter, samla in kunskap/historier och sprida information om den rådgivning för frågor om upplevd diskriminering som vi erbjuder. Denna nås via både e-post, postgång samt telefon och är nationell. I övrigt pågår projektet främst i fokuslänen Stockholm, Halland, Västra
Götaland, Skåne och Uppsala. I dem vill vi forska i hur den här sortens diskriminering ser ut och kan stoppas, i dialog med bland annat brukare, patienter, anhöriga, gode män, förvaltare, personliga ombud, patientnämnder, antidiskrimineringsbyråer, osv. Det vi hittar kommer vi dokumentera, analysera och sammanställa i både rapporter och kulturella alster, som sedan ska spridas så brett som möjligt för att en förändring ska äga rum.

Ett studiematerial om diskriminering hittas på webbutiken på NSPH:s hemsida. Gå gärna med i, eller starta, en studiecirkel! Lämna också gärna din historia om upplevd diskriminering, eller vänd dig till rådgivningen.

Samarbeten och nätverk

”Din rätt” genomförs i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, RFS – Riksförbundet Frivilliga Samarbetare, Sveriges Kommuner och Landsting och YPOS – Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige.

johanna wester föreläserDe samtliga NSPH-föreningar vi samverkar med är Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Likabehandling, RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa, RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, Schizofreniförbundet, SPES – Riksförbundet för SucicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Svenska OCD-förbundet, Sveriges Fontänhus och ÅSS – Svenska Ångestsyndromsällskapet.

Vi som arbetar i projektet

Johanna Wester har en bakgrund som föreläsare inom mänskliga rättigheter för bl. a ECPAT, UNICEF och Amnesty och gav 2013 åt romanen Nattsagor för sömnlösa på Natur & Kultur. Socionomen Nicole Wolpher arbetar sedan okt 2015 bland annat med den dagliga rådgivningen.