Har du suttit i häkte? Berätta om dina erfarenheter!

NSPH söker dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa och har suttit i häkte. Regeringen ser nu över hur förhållandena i svenska häkten kan förbättras. Dina erfarenheter är viktiga för utredaren. Om du tillhör målgruppen – fyll gärna i vår enkät!

– Det är viktigt att få rätt bemötande och möjlighet till behandling och medicinering i denna utsatta situation. Vi behöver veta mer om hur man blir bemött och hur får sina behov tillgodosedda, säger Karin Engberg, projektledare på NSPH.

Vi vänder oss till dig som har:

– erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller beroende

– suttit häktad någon gång under åren 2005-2016

Svaren sammanställs i syfte att påverka regler och rutiner så att personer med psykisk ohälsa får rätt vård och möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade till. Sverige behöver bli bättre på att efterleva internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Enkäten sammanställs i samarbete med Civil Right Defenders inom undersökningen RÄTT I HÄKTET. Läs mer här om arbetet.

Du svarar anonymt. Svara själv eller sprid information om enkäten till personer och nätverk som kan vara berörda och intresserade av att svara på enkäten.

Bidra till arbetet med att förbättra situationen för personer som häktas och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Har du några frågor om enkäten så kontakta oss så ring 08-120 488 00 eller mejla rattihaktet@nsph.se.

Om du vill delta klicka här:

RÄTT I HÄKTET – enkät om psykisk ohälsa

SENAST DEN 31 MARS 2016 VILL VI HA DITT SVAR!

 

Det går även bra att få enkäten utskriven, om personen som vill fylla i den inte har tillgång till internet. Den ifyllda enkäten kan sändas till adressen:

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
Att: Karin Engberg
Tjurhornsgränd 6
121 63 Johanneshov