För att må bra
är det viktigt att vara delaktig och ha makten att påverka sin situation

Hej och välkommen!

Psykisk ohälsa är ett stort problem bland barn och unga. För att må bra, är det viktigt för er unga att känna att ni har inflytande, att ni är delaktiga och att har makten att påverka er situation. Projektet Växa och må bra handlar om just det.

Vi vet att många ungdomar känner att ni inte har något att säga till om, att ni inte har någon chans att påverka. Men vi vill visa er vilka möjligheter som finns. Vi vill att ni ska få ge egna förslag, lämna synpunkter och ta egna beslut om era liv. Målet är att ni ska ha en god hälsa och få uppleva positiv framtid som ni själva bestämmer över.

Växa och må bra handlar om att ni som är barn eller ungdomar ska få berätta om era problem, drömmar och förhoppningar. Tillsammans med er utvecklar vi metoder som gör att ni får större möjlighet att påverka i skolan, vården eller andra verksamheter som ni har kontakt med. Det här projektet skulle inte finnas till utan de tankar, erfarenheter och idéer som ni ger oss.

Om skolan eller vården missar att anpassa sig efter elevernas eller vårdtagarnas behov, riskerar den psykiska ohälsan hos barn och unga att öka och fler elever får svårigheter att klara målen i skolan och utanförskapet kommer att öka. I det här projektet vill vi bidra till att vända den negativa utvecklingen.

Vi tror på att med ungdomarnas synpunkter, kommer vi att kunna ta fram anpassade metoder och strategier och genom att hämta kunskap direkt från er får vi bäst möjligheter till förbättringar.

Bild på Moa

”Det är vi unga som vet hur det är just idag!”

– Det är viktigt att vi unga får göra vår röst hörd. De vuxna vet hur det var på idrotten när de gick i skolan men nu handlar det om idag. Det är bara vi som kan beskriva vår situation. Det säger Moa Göransdotter, förstaårselev på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund. LÄS MER »