Ulrika Theolin

Ulrika Theolin är coach för teamet från beroendecentrum Maria Ungdom.

Ulrika Theolin, legitimerad psykoterapeut, vårdutvecklare och coach för ett av teamen på beroendecentrum Maria Ungdom i Stockholm.

– Just nu arbetar vi med att ta fram en informationsbroschyr kring vad det innebär att komma till Maria Ungdom. Den ska rikta sig till både patienter och anhöriga, säger Ulrika, och tillägger:

– Ju mer kunskap de får desto bättre krav kan de ställa och därmed få en behandling som fungerar för just dem.

I det förbättringsarbete som pågår är det tydligt vilka som står i fokus. Patienterna och deras anhöriga. Informationsbroschyren som Ulrika berättar om, är ett resultat av det arbete som sker inom ramen för projektet Växa och må bra, och den är tänkt att innehålla både drogkunskap, behandlingsmetoder och rutiner.

– Det som är spännande är att vi har anhöriga och patienter med i det här arbetet. De berörda. De spetsar till frågeställningarna. ”Det här vill vi ha och det här behöver vi”. Vi behöver få veta mer.

Maria Ungdom hjälper barn, ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol och andra droger, ibland i samband med att de mår dåligt psykiskt.

Ett stort antal patienter som kommer till akuten uteblir från sina bokade tider inom öppenvården. En del uteblir mer än tre gånger samtidigt som det är kö till behandling. Det är den här gruppen som förbättringsteamet nu tittar närmare på. Vilka är de? Varför uteblir de? Målet är att se hur många de är, vad som orsakar bortfallet samt att på längre sikt ta fram en åtgärdsplan.

Teamets nästa steg blir att börja testa sina förbättringsidéer. När informationsbroschyren är framtagen ska man dela ut den och därefter mäta om det sedan blir någon skillnad i bortfall vid återbesök. Och parallellt med det arbetet pågår NSPH:s utbildning där Ulrika och hela teamet får verktyg och tekniker för att genomföra mätningarna.

– Det är jättebra med utbildningen. Jag gillar att utveckla, jag gillar att komma på nya metoder och tekniker för att förbättra för patienterna.

– Det blir och mer tydligt vad det handlar om. Att ge tillbaka makten och kontrollen till patienten och de anhöriga.

Text: Åsa Nylander Foto: Lisa Ringström