Helene Andersson

”Vårt arbete blir mer hållbart nu”

Helene Andersson, utvecklingsledare på IFO vuxen i Uppsala kommun:

– Det här är precis vad vi behöver för att förbättra vårt arbete inom socialtjänsten och ge våra familjer bästa tänkbara hjälp! Så tänkte jag direkt när jag hörde talas om ”Växa och må bra”, säger Helene Andersson.

– Och genom utbildningen har vi fått både verktyg och nya idéer att ta med oss hem. Och när vi möts från de olika teamen så lär vi också av varandra.

Socialförvaltningen i Uppsala, där Helene Andersson arbetar, är en av de verksamheter som NSPH/ ”Växa och må bra” samarbetar med för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet inom socialtjänst, skola och psykiatri.

– Jag är 60 år men har aldrig arbetat i ett förbättringsteam på det här sättet. Det arbete som vi nu har påbörjat, som också involverar brukare och anhöriga, känns mer hållbart.

– När vi tänker hela familjen kan vi hjälpa barnen på ett bättre sätt. De är i behov av stöd här och nu.
Med handledning från NSPH har Helene Andersson satt samman ett team där både anhöriga, brukare och personal från socialförvaltningen ingår. Deras första uppgift? Att kartlägga hur alla involverade parter, med familjens bästa i fokus, kan bli bättre på att samarbeta.

– Det här är angeläget. Det är mycket som kommer bort i stora organisationer. Ett barn kan få träffa en handläggare och föräldern en annan. Istället kanske man kunde träffas tillsammans vid ett gemensamt möte?

¬Det är en av flera förbättringsidéer som teamet har identifierat om hur samarbetet skulle kunna förbättras. Under utbildningens gång påbörjar socialtjänsten i Uppsala kommun ett förbättringsarbete som pågår fram till maj 2017.

– Jag hoppas att vi under utbildningen kommer fram till saker som vi kan förverkliga här hemma. Det skulle kännas väldigt bra om vi kunde utforma vårt arbete efter familjernas röster, avslutar Helene Andersson.