Två kvinnor poserar framför kameran, de står när ihop.

Susanne Rolfner Suvanto och Inger Händestam vill lyfta äldres psykiska ohälsa.

Mer kunskap behövs om äldres psykiska hälsa

Depression är betydligt vanligare bland människor över 65 år. Äldre män är den grupp som oftast begår självmord. Trots det är äldres psykiska hälsa ett eftersatt område. Hur vi förbättrar den var ämnet för ett av Hjärnkolls seminarier i Almedalen.

Inger Händestam deltog i seminariet och berättade hur hennes uppväxt är en drivkraft för att förbättra situationen för andra. Mammans humörsvängningar präglade livet och gjorde det otryggt.

Jag kunde vakna till två olika scenarier. Antingen en hård smäll i en dörr. Eller så ”Ring så spelar vi på radion” och doften av kaffe. Mamma kunde vara uppåt och hitta på roliga saker, eller så var hon apatisk och mådde dåligt.

Mammans blandade mående präglade Ingers uppväxt och de fick en komplicerad relation. När Inger var 19 år tog mamman sitt liv. Senare fick hon veta att mamman lidit av bipolär sjukdom, något som man aldrig talat högt om inom familjen.

När hennes pappa var 81 år, tog även han sitt liv. Idag är Inger förbundsordförande i SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, och ägnar sig åt att öka öppenheten kring psykisk ohälsa samt att förebygga självmord och att stötta efterlevande.

Vi behöver lära oss mer om tecknen på suicidalitet. Vi vet en del om depressioner och ångest, men det saknas fortfarande mycket kunskap, menar Inger.

Susanne Rolfner Suvanto är sakkunnig inom just äldres psykiska hälsa. Hon menar att nyckeln till bättre hälsa för äldre är att riva 65-årsgränsen.

– Idag finns två miljoner människor i Sverige som är över 65 år och de klumpas ihop till en grupp. Så gör vi inte med yngre personer. Det är inte så att man går in i en helt ny skapelse när man fyller 65, men det är det som drabbar området äldre och psykisk hälsa.

Hon fortsätter:

– Om du tänker på en äldre person, vem ser du framför dig? Då svarar människor oftast ”kvinna, ganska gammal, går med rullator, snäll och glad, en mormorstyp”.

Den schabloniserade bilden av äldre gör att vårdpersonal inte ser hela bilden utan ofta missar psykisk ohälsa. Depression är tre till fyra gånger vanligare bland personer över 65, men de går ofta obehandlade. Det finns en utbredd föreställning om att man inte ska ”rota runt” i äldres liv, trots att man vet att till exempel KBT-behandling har extra bra effekt bland äldre.

Ett sätt att förbättra den psykiska hälsan bland äldre är att inrätta team med expertis inom äldres psykiska hälsa i varje kommun, något som är ovanligt idag, enligt Susanne.

Seminariet “Det är aldrig för sent att må bra – om psykisk ohälsa bland äldre” ägde rum i Psykisk Hälsa Huset i Almedalen den 5 juli 2018. Seminariet filmades och finns att se här. 

Boka en seniorambassadör

Vill du bli bättre på att  bemöta äldre med psykisk ohälsa? Med stöd av Hjärnkolls seniorambassadörer kan du lära dig att hantera behoven hos äldre personer som av olika anledningar mår psykisk dåligt. Det finns nämligen mycket som du inom äldreomsorg, primärvård, geriatrik, föreningsliv, kyrkan, studieverksamhet och på andra mötesplatser kan göra för att förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa. Fyll i en intresseanmälan. 

Susanne Rolfner Suvanto (se artikeln ovan) föreläser gärna tillsammans med en ambassadör.