Hjärnkoll i Almedalen 2018

Ska du besöka Almedals-veckan i Visby i sommar? Varmt välkommen till Hjärnkolls seminarier! Alla våra evenemang äger rum i Psykisk hälsa-huset på Kinbergs väg 8 i Visby. Se hela programmet för huset här: http://www.psykiskhalsahuset.nu/

Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som migrerat till Sverige?

3/7 2018 13:30 – 14:30

Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rätt psykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering?

Under seminariet diskuteras psykisk ohälsa och migration med utgångspunkt i egna erfarenheter samt utifrån ett samhällsperspektiv. Seminariet vänder sig både till personer som själva har erfarenheter av psykisk ohälsa och migration samt till personer som i sin yrkesroll möter människor med dessa erfarenheter.

Medverkande:

  • Abdinassir Osman, Hjärnkollambassadör, Riksförbundet Hjärnkoll
  • Mohammad Fadel Elsharafi, hälsokommunikatör, Transkulturellt Centrum
  • Elin Sundeman, projektledare, Riksförbundet Hjärnkoll
  • Caroline Lindström, kommunikatör, Riksförbundet Hjärnkoll

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Så gör du!

4/7 2018 9:00-10:00

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Arbetsgivaren ska ansvara för den psykosociala arbetsmiljön, men många chefer känner sig osäkra på hur de ska agera när en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Hur kan vi öka kunskapen och minska stigmat runt psykisk ohälsa?

Seminariet fokuserar på konkreta lösningar för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vad kan man göra som arbetsgivare för att minska psykisk ohälsa? Hur skapar man en kultur där människor vågar prata om sin psykiska hälsa, så att de kan få det stöd de behöver? Vi får råd från olika aktörer som arbetar framgångsrikt med att förebygga psykisk ohälsa. Vi får också exempel från materialet ”Så gör du som chef” och “Så gör du som kollega”, ett studiematerial som utvecklats i samarbete med arbetsgivare och myndigheter.

Medverkande:

  • Tove Lundin, journalist och Hjärnkoll-ambassadör, Hjärnkoll
  • Sanna Ekman, chefbarnmorska, Danderyds sjukhus
  • Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor
  • Maria Kindefält Trygg, verksamhetschef, Hjärnkoll

Det är aldrig för sent att må bra – om psykisk ohälsa bland äldre

5/7 2018 13:30 – 14:15

Depression och självmord är vanligast bland personer över 65 år, något som det sällan talas om. Hur kan vi lyfta äldres psykiska ohälsa? Hur kan vi nyansera bilden av äldre och bättre möta deras behov?

Många tänker på en äldre människa som en bullbakande mormor, men verkligheten är mer komplicerad. Faktum är att depression och självmord är vanligast bland personer över 65 år, något som sällan talas om. Vården fokuserar ofta enbart på den fysiska hälsan och missar helheten. Hur kan vi lyfta äldres psykiska ohälsa? Hur kan vi nyansera bilden av äldre och bättre möta deras behov?

Medverkande:

  • Susanne Rolfner Suvanto, sakkunnig, Omvårdnadsinstitutet
  • Inger Händestam, Hjärnkollsambassadör, Hjärnkoll