Hjärnkoll och NSPH anordnade inspirationsdagen “Du kan göra skillnad” på World Mental Health Day.

På den internationella världshälsodagen anordnades en konferens som handlade om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa. De inbjudna talarna bjöd på många goda exempel på hur den fysiska hälsan kan förbättras.

Anders Hansen.

Landstingssalen var fullbokad när våra gäster berättade om hur man kan förbättra den fysiska hälsan hos persone med psykisk ohälsa. Bland talarna fanns personer från bland annat SKL, Akademiskt primärvårdscentrum och psykiatrin inom SLL.

På plats fanns även Anders Hansen som är överläkare i psykiatri och författare till boken “Hjärnstark”. Han berättade om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan på flera olika sätt. Bland annat förbättras koncentrationen, minnet och förmågan att hantera stress. Anders lyfte fram att stress är en vanlig orsak till psykisk ohälsa och att vi därför måste se över hur vi kan minska kroppens stressreaktioner. Han berättade även att konditionsträning kan ersätta mediciner vid lindrig till måttlig depression.

Bygga broar mellan vården och friskvården

Eva Flygare Wallén, projektsamordnare på Akademiskt primärvårdscentrum, berättade om FaR-fysisk aktivitet på recept-och hur det kan bidra till förbättrad hälsa för personer med psykisk ohälsa. Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare som också jobbar på primärvårdscentrum, berättade om hur vi ska kunna bygga broar mellan vård och friskvård. Hon betonade hur MI, motiverande samtal, kan motivera personer att börja med en sundare livsstil. Det handlar om att hitta en lagom nivå vad gäller kost och träning så att det inte känns för svårt att sätta igång. Detta är extra viktigt för personer som mår psykiskt dåligt och redan kämpar med saker i livet.

Britt-Marie Wahlund, vet hur det är att förändra sin livsstil. Hon gick från att knappt orka promenera till affären, till att idag träna regelbundet. Hon lever själv med psykisk ohälsa och vittnar om de positiva effekter en livsstilsförändring ger. Britt-Marie upplever att hennes livskvalitet har förbättrats avsevärt.

Dagen lämnade oss med många konkreta exempel och förebilder på hur vi kan arbeta vidare med fysisk hälsa vid psykisk ohälsa.