Hjärnkolls frukostseminarium om psykisk ohälsa i arbetslivet

Den 29 november anordnade Hjärnkoll ett frukostseminarium om psykisk ohälsa i arbetslivet. Under seminariet föreläste våra ambassadörer Maria Morris Nilsson och Johan Boeryd utifrån sina egna erfarenheter.

Den psykiska ohälsan i arbetslivet fortsätter att öka och är något som berör de flesta yrkesverksamma personer, antingen direkt eller indirekt. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan förebyggas, bemötas och hanteras på arbetsplatsen. Hjärnkollambassadörerna Maria och Johan föreläste på seminariet om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. De berättade om vad chefer och kollegor kan göra för att anpassa arbetsmiljön till en person som lever med psykisk ohälsa. Maria och Johan pratade också om strategier som de själva använder för att fortsätta orka arbeta när det psykiska måendet emellanåt blir sämre.

Våga prata om psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Budskapet Johan och Maria ville lyfta fram var att vi måste våga prata om psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Om det är naturligt att prata om psykisk ohälsa på jobbet är det lättare för chefen och kollegor att uppmärksamma och stötta medarbetare som mår psykiskt dåligt. Det blir också lättare för den som är drabbad att våga fråga efter hjälp. Ett öppet förhållningssätt minskar också risken för diskriminering.

Det finns många anpassningar som arbetsgivaren kan göra för att underlätta arbetssituationen för den som lever med psykisk ohälsa. Vill du veta mer om vad du som chef eller kollega kan göra kan du få träffa en ambassadör som berättar om just detta utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv. En ambassadör kan bokas här.