PSYKISK OHÄLSA HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS
– ett frukostseminarium om psykisk ohälsa bland äldre

Fredag 30 november kl. 8.00 – 9.30
Linnéuniversitetet, Kalmar
Stagneliusgatan 14, rum V153, hus Storken

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är hög. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. Välkommen på en frukost som ger ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt.

På seminariet får du lyssna på Susanne Rolfner Suvanto. Hon är fil.mag/ leg.ssk som under många år har föreläst, undervisat och arbetat på nationell nivå med frågor som rör äldres psykiska ohälsa. Nyligen tog Susanne Rolfner Suvanto fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorg på regeringens uppdrag

Medverkar gör även Gunnel Bonthron, en av Hjärnkolls seniorambassadörer, som är anhörig till en dotter med psykossjukdom. Hon berättar om deras kamp som har lett till att de idag kan leva sina egna liv. Gunnel berättar också om hur det är att bli äldre som anhörig.

Lennart Magnusson, verksamhetschef, och Eva Gustafson, praktiker/möjliggörare, presenterar Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas verksamhet och inspirationsmaterialet ”Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd”.

Marie Milling, ansvarig för Hjärnkolls seniorambassadörprojekt, presenterar hur vi arbetar med att öka kunskap om och minska stigma kring psykisk ohälsa bland äldre.

Anmälan senast 26 november till marie.milling@hjarnkoll.se. Begränsat antal platser. Vi bjuder på frukost. Vänligen uppge om du har särskilda önskemål om kost.

Läs mer om Hjärnkolls seniorambassadörer.