rh-98_chef_handledHjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med vårt arbetslivskoncept vill vi bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Våra särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Du kan även beställa handledning och studiematerial för att bli bättre på att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Så gör du som chef respektive Så gör du som kollega. Vi har skräddarsydda förslag för olika yrkesgrupper och andra engagerade.

Ny antologi: Vändpunkter

I vår sprillans nya antologi “Vändpunkter” berättar 20 ambassadörer naket och uppriktigt om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Läs mer

Så blev mitt liv

Den nya studiecirkeln ”Så blev mitt liv” vänder sig till dig som är senior och som har levt ett liv med psykisk ohälsa.

Läs mer

 

Psykisk ohälsa och migration

Med vårt projekt vill vi bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen. Projektledaren Elin Sundeman ansvarar för arvsfondsprojektet, där den egna berättelsen står i centrum.
Läs mer