Våra ambassadörer

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är över 350 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar runt om i landet som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller i rollen som anhörig.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap gällande hur till exempel medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa. Läs mer om vårt arbetslivskoncept. Vi har också ambassadörer som kan berätta om sina upplevelser av psykisk ohälsa och migration. Våra seniora ambassadörer ger viktig kunskap om psykisk ohälsa ur ett äldreperspektiv. Hjärnkolls unga ambassadörer berättar om hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa. Etikcafé är ett koncept som innebär att våra ambassadörer kommer till dig som arbetar inom den psykiatriska slutenvården.

Vad gör våra ambassadörer?

Syftet med ambassadörerna är att skapa öppenhet, engagemang och minska fördomar kring psykisk ohälsa i arbetslivet, inom vården, i media och bland allmänheten. Ambassadörerna kan erbjuda en unik insikt och kunskap i hur exempelvis chefer och kollegor kan arbeta förebyggande och ge rätt stöd när en medarbetare har eller får psykisk ohälsa.

Våra ambassadörer är kvinnor och män med erfarenhet av en rad olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, både självupplevt och som anhörig. De finns i hela landet. Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

“Jag vill förmedla hopp till andra”

Närbild på kvinna i mössa och halsduk. “Jag har själv erfarenhet av psykisk ohälsa men har efter ett omfattande sökande och arbetande hittat ett nytt sätt att leva. Genom att vara ambassadör kan jag förmedla hopp till andra. Det går att komma tillbaka till en fungerande vardag, tror jag, men allas vägar ser naturligtvis olika ut. Det har jag respekt för.”.

Hjärnkolls ambassadörer är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.

I den här intervjun får du lära känna Maja Hedman som har varit Hjärnkollambasasdör sedan 2017.