Äldre nyheter

Seminarium i Göteborg

Ambassadören Jihad Eshmawi och professorn Henry Ascher.

Under vårt seminarium den 12 januari beskrev Hjärnkollambassadören Jihad Eshmawi och professorn Henry Ascher utifrån varsitt perspektiv hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan.

På plats fanns också P4 Göteborg, som intervjuade både Henry och Jihad.

Lyssna på intervjun

 

Frukostseminarium i Stockholm

Mandana föreläste på frukostseminarium.

På vårt frukosseminarium den 17 november skildrade vår ambassadör Mandana bland annat hur det kan vara att möta vården i ett nytt land.

Seminariet var uppskattat och vi planerar att ordna fler seminarier runt om i landet. Håll utkik på vår webbplats!

Läs om Mandana

20171115

Temadag om suicidprevention – Uppdrag psykisk hälsa

Imad medverkade vid temadag.

Vår ambassadör Imad medverkade den 14 november vid en temadag anordnad av Uppdrag psykisk hälsa (SKL). Dagen fokuserade på suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Seminariet webbsändes och finns tillgängligt via SKL:s webbplats.

Se webbinariet

20171109

Den egna berättelsen på MR-dagarna

Hjärnkollambassadören Jihad föreläste på MR-dagarna.

På vårt seminarium den 9 november under Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping föreläste vår ambassadör Jihad. Ett seminarium var på svenska och ett på arabiska. Genom sin berättelse gav han publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan.

 

Läs om Jihad