Benjamin

Som Hjärnkollambassadör föreläser Benjamin om sina egna erfarenheter av flykt, tvångstankar och att hitta tillbaka till ett fungerande och meningsfullt liv. 

Vår ambassadör Benjamin.

Genom sin berättelse delar Benjamin med sig av sina erfarenheter av migration och psykisk ohälsa. Han beskriver livet innan, under och efter flykten från Sri Lanka. Han berättar om den stress och påfrestning han gick igenom, inte minst när han var på plats i det nya landet Sverige där språket, kulturen och allt annat kändes nytt och främmande. På ett öppet och modigt sätt berättar han om tvångstankar och hur den psykiska ohälsan ibland tar över vardagen.

Benjamin har idag hittat strategier och metoder som hjälper honom att hantera sin psykiska ohälsa och trots denna leva ett meningsfullt liv. Genom sina föreläsningar vill han visa detta – att det finns hopp och möjligheter för alla oavsett psykiskt funktionssätt.

Som Hjärnkollambassadör föreläser Benjamin både på svenska, tamil och engelska.