Mandana

Ambassadören Mandana

Som Hjärnkollambassadör beskriver Mandana träffsäkert sin upplevelse av allt från statusförlust och identitetskonflikt till att som ny i landet försöka hitta rätt i det svenska vårdsystemet.

Sju år gammal hade Mandana genomlevt en revolution i sitt hemland – en revolution som kom att påverka henne och hennes familj för alltid. Med ett tungt bagage flyttade hon 15 år senare till Sverige.

Ömsom skrattar publiken och ömsom gråter de när Mandana beskriver sin resa. Genom sin berättelse skildrar hon hur bagaget – i kombination med de påfrestningar det innebar för henne att börja om i ett nytt land – så småningom resulterade i psykisk ohälsa. Hon beskriver paniken, rädslan och desperationen såväl som hoppet, drömmarna och vägen till återhämtning.

Mandana är sedan många år tillbaka bosatt i Malmö. Hon utbildade sig till kemist i Iran och till socionom i Sverige. Hon har flera års erfarenhet av ledarskap och är i dag specialist inom såväl verksamhetsutveckling som organisations- och ledningsfrågor.