Om projektet

Runt om i Sverige pågår viktiga arbeten för att förbättra stödet till personer som invandrat eller flytt hit och som har psykisk ohälsa. Men den teoretiska och praktiska kunskapen behöver kompletteras med de egna erfarenheterna. Därför driver vi projektet “Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”.

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Grunden i det arbetet är våra ambassadörer. Utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa utbildar och informerar ambassadörerna privatpersoner och samhällsaktörer.

Sedan april 2017 driver vi projektet “Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”. I projektet utbildar vi tillsammans med Sensus studieförbund ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa och migration.

Mål: Ökad öppenhet, kunskap och förståelse

Med projektet vill vi uppnå en ökad öppenhet kring – och kunskap om – psykisk ohälsa såväl som en ökad förståelse för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för projektet står ambassadörernas egna erfarenheter och berättelser.

Vi vänder oss till personer som själva har erfarenheter av psykisk ohälsa och migration samt till personer som i sin yrkesroll möter människor med dessa erfarenheter.

I projektet samverkar vi med bland annat Järvapsykiatrin, Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning och Transkulturellt centrum.

Ett projekt finansierat av Allmäna arvsfonden

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och pågår till mars 2020.

Om du vill komma i kontakt med projektet är du välkommen att mejla denegnaberattelsen@hjarnkoll.se. Du också också ringa projektledaren Elin Sundeman på 08-120 488 14.

Arvsfondens logotyp