Varför boka ambassadörer?

Motorn i Hjärnkoll är våra engagerade och kunniga ambassadörer som alla har erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. De bidrar till ett öppnare samtal och ökad kunskap kring psykiska olikheter på arbetsplatser, inom vården och i media. Du kan boka ambassadörerna till föreläsningar, seminarier och för att hålla i utbildningar.

För en välmående arbetsplats

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Trots detta saknar varannan arbetsplats rutiner för att förbättra den psykiska hälsan på arbetsplatsen. Därför kan Hjärnkolls ambassadörer bokas för att bland annat ge företag svar på frågor som:

  • Hur skapar vi ett öppnare företagsklimat som tillåter samtal kring psykisk hälsa?
  • Hur kan vi arbeta mer förebyggande?
  • Hur tar vi fram rutiner för att hantera situationen när någon får problem med sin psykiska hälsa?
  • Hur ska jag agera som medarbetare om jag ser att en kollega mår dåligt?

Hjärnkolls ambassadörer bedriver även konceptutbildningar som riktar sig till både chefer och medarbetare. Utbildningarna baseras utifrån våra handledningsmaterial som också går att ladda ner här:

Så gör du som chef
Så gör du som kollega

För lika rättigheter inom vården

Att alla människor har rätt till likvärdig vård är en självklarhet. Men så ser verkligheten tyvärr inte alltid ut. Våra ambassadörer föreläser ofta för vårdpersonal i Sverige med syfte att:

  • Motverka diskriminerande attityder.
  • Öka möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin egen vård.
  • Bidra till en kvalitetssäkring inom vården.

Förutom att föreläsa kan ambassadörerna hålla i Etikcafeer för att diskutera etik och bemötande inom den psykiatriska heldygnsvården.