Välkommen till ett frukostseminarium om psykisk ohälsa och arbetsliv

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa bara ökar. Trots att det är så vanligt, är det få som vågar vara öppna med sin psykiska ohälsa på arbetsplatsen. Kom och lyssna på våra ambassadörer som berättar om hur det är att våga prata om psykisk ohälsa på jobbet.

Mycket behöver göras för att öka den psykiska hälsan i arbetslivet. Hjärnkoll har särskilt utbildade ambassadörer inom vårt arbetslivskoncept . Ambassadörerna utbildar chefer och kollegor om hur de kan förebygga och hantera psykisk ohälsa hos medarbetare. Dessvärre finns det idag en bristande kunskap och fördomar gentemot psykisk ohälsa-vilket medför att många inte vet vad de ska göra för att stötta en medarbetare som mår psykisk dåligt. Kom och lyssna på våra ambassadörer som berättar om sina upplevelser av psykisk ohälsa i arbetet-vad de själva gjorde, vilket stöd de fick och hur de tog sig tillbaka.

Tid: Onsdagen den 29 november, kl. 8.15–9.15. Vi serverar frukost från kl. 7.45.

Plats: Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1 i Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig via länken. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför så snart som möjligt, men senast den 15 november. Seminariet är gratis, men meddela oss om du behöver lämna återbud.

Har du frågor? Kontakta oss på telefonnummer 08-120 488 20 eller e-post info@hjarnkoll.se